Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Gynnsamt år för Viking Line

Viking Line klarade högre bunkerkostnader tack vare kraftigt ökade passagerarvolymer. Bolagets rörelseresultatet för 2022 uppgick till 38,3 miljoner euro trots att driftskostnaderna ökade med 76,4 procent till 336,5 miljoner euro.

I rederiets bokslutskommuniké beskriver vd Jan Hanses det som att bolagets verksamhet utvecklades gynnsamt under året och att passagerarvolymerna överträffade förväntningarna. 

Koncernens omsättning ökade med 91,6 procent till 494,7 Meur under perioden 1 januari–31 december 2022.

– Genom ökad försäljning har vi i det närmaste helt lyckats kompensera resultateffekten av de höga bunkerkostnaderna som är en följd av kriget i Ukraina, säger vd Jan Hanses. 

Markanden återhämtade sig

Marknadsefterfrågan på resor var under inledningen av året kraftigt begränsad på grund av restriktioner relaterade till coronapandemin, men siffrorna återhämtade sig under året. De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 106,6 procent till 444,4 Meur (215,1 Meur), medan fraktintäkterna var 47,4 Meur (41,1 Meur) och övriga intäkter 2,9 Meur (2,0 Meur).

Bolagets kostnader för löner och anställningsförmåner ökade med 52,3 procent och bränslekostnaderna ökade med 132,4 procent på grund av att energipriserna har stigit till väldigt höga nivåer.

Visst offentligt stöd

Under januari och februari erhöll koncernen stöd från den finländska myndigheten Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm och Mariehamn-Kapellskär. Under juni erhöll koncernen 2,1 Meur i statlig ersättning utgörande stöd för icke täckta fasta kostnader under perioden december 2021 – februari 2022.

I bolagets utsikter för 2023 ser man en betydande osäkerhet på grund av det geopolitiska läget och dess inverkan på energipriser, inflation, räntor och valutor. Man understryker dock att man inte ser framför sig några ytterligare avyttringar av fartyg under 2023.