Fotograf: Gävle hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Grönt ljus för LNG-terminal i Gävle

Ett viktigt steg har tagits för norska Skangass och deras planer på att bygga en LNG-terminal i Gävle hamn. Detta sedan Länsstyrelsen i Dalarna gett företaget tillstånd att bygga och driva en anläggning i hamnen. 

Planerna på att etablera en LNG-terminal i Gävle har funnits hos Skangass och Gävle Hamn sedan ett par år tillbaka, och beskedet från Länsstyrelsen innebär ett viktigt steg för realiserandet av planerna – även om det fortfarande är en lång väg kvar innan en terminal slutligen står färdig.

– Det här tillståndet har vi väntat på och vi kommer nu att i detalj börja titta på vilket behov det finns på marknaden och bland våra tänkta kunder. Framemot våren 2015 kan vi ge besked om det hela blir av, och då vet vi också vilken typ av lösning vi isåfall väljer för terminalen, säger Tor Morten Osmundsen, vd för Skangass, till Sjöfartstidningen.  

Okänd prislapp

Tillståndet från Länsstyrelsen gäller en anläggning vars lagringscistern har en kapacitet på 30.000 kubikmeter – vilket för övrigt är exakt samma kapacitet som planeras för den kommande LNG-terminalen i Göteborg – och där man ska kunna hantera upp till 500.000 ton LNG per år. 

Enligt tidigare uppgifter till Sjöfartstidningen skulle en LNG-terminal i Gävle kosta mellan 600 och 700 miljoner svenska kronor att uppföra, men detta är inget som Tor Morten Osmundsen kan bekräfta. 

– Nej, det vet vi inte i dagsläget. Det kan hamna på den nivån, men den exakta summan vet vi först när vi sett behovet och vet vilken lösning vi väljer.  

Bra samarbete

Om terminalen byggs sker detta i samarbete med Gävle Hamn, som å sin sida åtar sig att investera i ny infrastruktur på området.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med hamnen, som isåfall kommer att ansvara för att terminalen passar ihop med hamnens infrastruktur, säger Tor Morten Osmundsen och berättar att en terminal i Gävle kan stå färdig tidigast 2018.    

– Tar vi beslut nästa år om att bygga ska vi ju först välja underleverantörer och så vidare. Men från det att vi påbörjar bygget så räknar vi med att det ska ta två år. Så först framemot 2018 skulle terminalen isåfall kunna vara på plats.   

Nordligast

När – och om – anläggningen i Gävle byggs, blir det Sveriges nordligast belägna LNG-terminal, och kommer då att kunna förse såväl sjöfarten som industrier och tunga vägtransporter med LNG.  

I Sverige finns sedan tidigare en LNG-terminal i Nynäshamn och en i Lysekil, samtidigt som en terminal alltså är under uppförande i Göteborg. Tidigare har diskussioner även förekommit om att bygga LNG-terminaler i Helsingborg och Oxelösund.