Fotograf: Grimaldi

Kategori: Passagerarsjöfart

Grimaldi planerar nya ropax

Grimaldi planerar nästa generation av ropax-fartyg för Finnlines trafik.

Grimaldi överväger att beställa en ny typ av ropax-fartyg som går under arbetsnamnet Superstar. De blir som namnet antyder en utveckling av den Star-klass som för närvarande utgör ryggraden i Grimaldi-ägda Finnlines kombinerade frakt- och passagerartrafik. Bland annat detta offentliggjorde Grimaldi Groups CEO Emanuele Grimaldi på gruppens seminarium XXII Euromed Convention from Land to Sea, som hölls i slutet av förra veckan i Lagonissi i närheten av Aten.

I drift om ett par år

Planen är att Superstar-fartygen ska gå i drift inom ett par år i Finnlines. Den uppges vara viktig för att möjliggöra efterfrågan på volym, motsvara kundernas krav samt följa nuvarande och kommande lagstiftningar och miljökrav.

19 fartyg i order

Emanuele Grimaldi sa också att gruppen för närvarande har tolv miljöanpassade roro-fartyg och sju bilfartyg (PCTC) i order. Roro-fartygen kommer att opereras med nollutsläpp i hamn tack vare litiumbatterier. Därtill kommer gruppen att fortsätta med miljöanpassade uppgraderingar inom hela den existerande flottan bland annat med ekokompatibla silikonfärger.

Kraftig tillväxtprognos

Under 2018 har dessutom sex ropax-fartyg införlivats i Grimaldi-flottan. Grimaldi räknar med att gruppens passagerarverksamheter inom Grimaldi Lines, Minoan Lines och Finnlines kommer att växa från sammanlagt tre miljoner passagerare 2017 till fem miljoner 2019.