Kategori: Ekonomi

Gotlandsbolaget vände förlust till vinst

Efter en historiskt stor förlust 2022 landade Gotlandsbolaget på plus år 2023, med ett rörelseresultat på 161 miljoner.

Enligt Gotlandsbolaget är det positiva resultatet för 2023 en effekt av att man under året valde att pausa verksamheten inom Hansa Destinations. Även lägre bränslepriser har haft stor inverkan på resultatet, berättade Gotlandsbolagets CFO Ulrika Hellberg på en webbsänd presentation av bolagets bokslutskommuniké under onsdagen.

Bolagets intäkter uppgick till 2.366 miljoner, och kostnaderna uppgick till 2.187 miljoner. Både Intäkter och kostnader blev lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Stockholms Reparationsvarv och Hansa Destinations, samt för fartyg som sålts under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023.

– 2022 avslutades med flera svåra men nödvändiga beslut, vilka legat till grund för den ekonomiska återhämtningen under 2023. Tack vare stabiliserade drivmedelskostnader, renodling och justerade biljettpriser vände vi förlust till vinst. Vi har en god likviditet som stärker vår investeringsförmåga och vår position när vi nu utvärderar investeringar i fartyg och fastigheter, men även nya verksamheter, säger Gotlandsbolaget vd Håkan Johansson i en kommentar.

Färre reste till och från Gotland

Efter flera år av ökat resande blev det under 2023 en viss avmattning i trafiken till och från Gotland vad gäller resande och besökande. Antalet passagerare minskade med 5,2 procent och hotellövernattningarna minskade med 7,4 procent. Nedgången förklaras enligt rederiet av det allmänna konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft.

Successivt byte av drivmedel

På grund av kraftigt ökade priser på drivmedel övergick Gotlandsbolaget under 2022 från LNG till MGO. Tack vare stabiliserade drivmedelspriser, skriver bolaget att man kunnat påbörja en successiv återgång till LNG under året, ett arbete som fortgår.

Vill driva Gotlandstrafik oavsett upphandling

En stor fråga för bolaget den närmaste tiden är den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken för perioden 2027 – 2035. Gotlandsbolaget lämnade nyligen in sitt anbud och hoppas på förnyat förtroende.

– Vi har arbetat intensivt med att ta fram ett attraktivt och konkurrenskraftigt anbud. Vår verksamhet har breddats, och vi är inte längre beroende av en verksamhetsgren. Oavsett upphandlingens utfall planerar vi att fortsätta driva trafik till och från Gotland, och vi har också möjlighet att chartra ut våra nuvarande fartyg, säger Gotlandsbolagets vd Håkan Johansson.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.