Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Gotlandsbolaget höjer utdelningen

Både omsättning och soliditet ökade i Rederi AB Gotland förra året och årsstämman beslutade därför att öka utdelningen med 40 öre per aktie.

– Koncernens omsättning steg från 1.809 miljoner kronor till 1.811 miljoner och balansomslutningen ökade något från 3.709 miljoner till 3.734 miljoner. Soliditeten ökade från 56,3 procent till 61,4 procent och det egna kapitalet från 2.088 miljoner till 2.291 miljoner. I linje med koncernens utdelningspolicy föreslår styrelsen därför en ökad utdelning från 3 kr och 90 öre till 4 kr och 30 öre, sade vd Håkan Johanssons på årsstämman den 28 maj.

Ett nytt namn

Årsstämman omvalde till ordinarie ledamöter advokat Bill Andréasson, advokat Peter J. Lindskog, Skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström samt nyvalde ekonomen Björn Nilsson. Till ordförande utsågs Björn Wolrath och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Rederi AB Gotlands verksamhet omfattar rederirörelse i form av produkttankfartyg och passagerarfartyg där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Rederiet bedriver även hotellverksamhet inom GotlandsResor AB.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.