Göteborgs Hamn

Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | RoRo

Göteborgs Hamn ska växa

Göteborgs Hamn planerar för fler logistikytor – det är innebörden i den nya generalplan mot år 2035 man nyligen antagit. 

I generalplanen har ledningen för Göteborgs Hamn formulerat sina planer för de kommande 20 åren. Av planen framgår att man planerar för fler och större terminalytor och tänker göra en rejäl satsning på ytterligare logistikmark.

Fysisk utbredning 

– Generalplanen stakar ut hur vi planerar vår fysiska utbredning. Göteborgs Hamn är godsnavet som stärker det svenska transportsystemet. Det är viktigt att såväl marknad som berörda myndigheter har en bild av vår långsiktiga utveckling, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef vid Göteborgs Hamn AB.

Sedan några år tillbaka har Göteborgs Hamn skaffat mer logistikmark i direkt anslutning till terminalerna, och i december 2013 stod ett lager för importgods med Schenker Logistics som hyresgäst klart.

Nytt logistikområde 2015 

– Det finns en stor efterfrågan på logistikmark nära hamnen. Därför känns det bra att vi redan 2015 kan erbjuda ett helt nytt, logistikområde, Halvorsäng, på 400.000 kvadratmeter, säger Arvid Guthed.

Man planerar också att utveckla nya terminalytor och kajplatser för energiprodukter som ska ligga i ytterhamnsområdena, närmare bestämt i Risholmen och Arendal.