Fartyg i Göteborgs hamn

Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Göteborgs Hamn lanserar plattform för digitala anlöp

Nu inleds en genomgripande digitalisering av processen för fartygsanlöp i Göteborgs Hamn. Plattformen Digital Port Call blir en ny del av hamnens maritima infrastruktur.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och tar emot cirka 6.000 fartyg varje år. Vid varje anlöp aktiveras en mängd aktörer i hamnen som på olika sätt är inblandade från det att ett fartyg ankommer i hamnområdet, tills att det ligger till kaj.

Från det att ett fartyg avgår från föregående hamn tills det anlöper Göteborgs Hamn behöver stora mängder information kommuniceras och synkroniseras mellan upp till 120 olika aktörer – rederier, terminaler, bogserbåtar, lots, båtmän och trafikplanerare.

Idag lanseras hamnens nya plattform Digital Port Call.

– Med vår plattform Digital Port Call kan all nödvändig information samlas och bearbetas till en gemensam lägesbild som ger ett databaserat beslutsstöd under processen. Det ger bättre förutsägbarhet och möjligheter till effektivare resursplanering, samtidigt som eventuella störningar kan upptäckas och hanteras tidigt, säger Fredrik Rauer, Manager Port Control på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Fartyg får digital kölapp

Plattformen ger också fartygen möjlighet till Just-In-Time-anlöp. Genom att få en ”digital kölapp” i god tid innan anlöpet slipper fartyget stressa in i hamnområdet för en bra slot-tid. Istället kan det anpassa farten under färden från föregående hamn, för att vid ankomst i Göteborgs hamnområde kunna gå direkt till kaj.

Terminalbolaget Inter Terminals är en av aktörerna i Göteborgs Hamn som inkommer med data till plattformen och som har varit med i arbetet inför lanseringen.

– Vi vill alltid ligga i framkant när det gäller digitalisering som skapar värde för oss och våra kunder. Digital Port Call ger ett bättre informationsflöde mellan aktörer i Energihamnen och förutsättningar för våra kunder att minska sin bränsleanvändning, så det har varit självklart för oss att vara med från början, säger Thomas Andersson, Manager Logistics Services på Inter Terminals i pressmeddelandet.

Mindre CO2-utsläpp i hamnområdet

När man räknar ihop den totala förkortningen av tid till ankars och vid kaj så ser Göteborgs Hamn en förväntad årlig minskning på 6.000 ton CO2 i hamnområdet, tack vare de förutsättningar som Digital Port Call skapar. Det berättar Gabriella Ståhle, Production Planner i Energihamnen på Göteborgs Hamn AB som varit med och tagit fram plattformen, i pressmeddelandet.

– Och då har vi inte räknat in den reduktion som sker utanför hamnområdet tack vare långsammare segling från föregående hamn. När vi lägger till att övriga anlöpsaktörer samtidigt får möjlighet att använda sina resurser effektivare ser vi att alla inblandade är vinnare i detta, säger Gabriella Ståhle.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.