Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Göteborgs hamn förnyar miljörabatt

Göteborgs Hamn AB förlänger den miljörabbat de tillämpat sedan 2015 och börjar samtidigt skissa på en ny variant.

2015 införde Göteborgs Hamn AB en miljörabbat för fartyg med god miljöprestanda. Fartygen får 10 procents rabatt på hamnavgiften, förutsatt att de uppfyller en viss nivå enligt de globalt erkända indexen ESI och CSI. Fartyg som drivs med LNG får en extra rabatt på 20 procent vid ett anlöp. LNG-rabatten är tidsbegränsad fram till slutet av 2018 – men nu har hamnbolaget alltså valt att förlänga rabatten.

Rabatten fungerade som katalysator

Anledningen till att rabatterna förlängs ytterligare beror på att LNG-infrastrukturen i Göteborgs Hamn har börjat ta fart och hamnen ligger redan i dag i framkant. Rabatten från hamnen fungerade som en katalysator för att få igång omställningen till miljövänligare fartyg.

– Det dröjde innan det tog fart ordentligt, men i dag ligger aktörerna i Göteborgs hamn i framkant på LNG-området. Nu när rabattperioden lider mot sitt slut ser vi att utvecklingen fortsätter trumma i hamnen med allt fler LNG-anlöp. Vi vill fortsätta stötta den utvecklingen och vi förlänger därför den fyraåriga rabattperioden med ytterligare två år, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Skissar på ny lösning

Under 2019 kommer LNG-rabatten att ligga på 20 procent som tidigare, för att fasas ut under 2020 med en sänkning till tio procent. Men under utfasningen siktar hamnbolaget på att istället utveckla den ordinarie miljörabatten som bygger på index, som tar större hänsyn till fartygens miljöeffekter snarare än den teknik eller det bränsle som används för att driva fartyget.

– Vi vill givetvis fortsätta stötta fartyg med god miljöprofil, men det ska inte vara någon skillnad i rabatten mellan fartyget som producerar likvärdiga miljöeffekter. Eftersom miljöeffekterna av LNG-drift är fortsatt goda kommer dessa att inkluderas även i vår framtida miljöstyrning, säger Edvard Molitor.

Fakta: Ökande antal LNG-anlöp i Göteborgs hamn

År LNG-anlöp
2015 0
2016 16
2017 111
2018 (jan-maj) 56 (135 uppräknat till helår 2018)