Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Godshanteringen ökar i hamnarna

Godshanteringen i de svenska hamnarna uppgick förra året till 175 miljoner ton – en ökning med två procent jämfört med 2016. 

Statistiken från Trafikanalys, som offentliggjordes i dag torsdag, visar att godshanteringen ökar för femte året i rad. Av den totala mängden gods lastades 47 procent och 53 procent lossades. Totalt anlöpte 78.736 fartyg de svenska hamnarna förra året, vilket är en ökning med 2,5 procent från året innan. Passagerarfartyg och färjor, inklusive roro-fartyg, svarade för 57.745 av anlöpen, det vill säga 73 procent.  

Bulk ökar

Mängden hanterad torrbulk ökade med åtta procent, vilket förklaras med att det under året har varit mycket transporter till andra länder av varugrupperna spannmål, cement, kalk och byggnadsmaterial. Även de inre vattenvägarna användes flitigt under 2017 – godshanteringen på inre vattenvägar ökade med 13 procent mellan 2016 och 2017. Under 2017 transporterades 326.000 ton gods – framför allt bestående av jord, sten, grus och sand – på inre vattenvägar i landet.

Danmark

Antalet passagerare som ankom till Sverige från andra svenska hamnar under 2017 summerades till 1,9 miljoner. Från utlandet däremot kom 13,4 miljoner passagerare. Antalet passagerare i utrikes färjetrafik uppgick förra året till 26 miljoner, vilket är i samma nivå som året innan. Av passagerarna hade 38 procent rest till eller från danska hamnar, 33 procent till eller från finska hamnar och 8 procent till eller från tyska hamnar. 

Mest frekvent

Den mest frekventa linjen var Helsingborg– Helsingör med 27.565 ankommande fartyg, följd av Malmö- Travemünde/ Lübeck med 1.929 ankommande fartyg och 127.000 passagerare. Linjerna Stockholm–Åbo och Stockholm–Helsingfors transporterade 1,4 respektive 1,2 miljoner passagerare till Sverige.

Tyskland störst

Trafikanalys noterar att kryssningsfartygen och containerfartygen har ökat mest i storlek de senaste åren. Mellan 2000 och 2017 fördubblade fartygen inom detta segment sin genomsnittliga storlek. Av allt gods från svenska hamnar gick 23 miljoner ton (13 procent) till andra svenska hamnar och resterande 152 miljoner ton till hamnar i andra länder. De fyra största handelsländerna för gods mellan svenska och utländska hamnar var under året Tyskland, Danmark, Finland och Storbritannien.

Ta del av Trafikanalys statistik och tabeller för 2017 här