Fotograf: APM Terminals

Kategori: Hamn/Logistik

Globala störningar ledde till extraanlöp

APM Terminals Gothenburg tog emot fyra extraanlöp förra veckan. Det var en konsekvens bland annat av störningar i den globala värdekedjan, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– För att hjälpa våra kunder tog vi emot fyra extraanlöp förra veckan, ofta med kort varsel och hög variation i volym. Totalt hanterade vi tolv fartyg, varav elva av dem var feederfartyg, säger Martin Karlsson, operationellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg, i ett pressmeddelande.

Högt tryck på logistiklösningar

Bakgrunden till extraanlöpen är enligt bolaget störningar i den globala värdekedjan som i kombination med ett högt tryck på logistiklösningar gör att många fartyg har svårt att anlöpa hamnarna inom utsatt tid.  

De stora påfrestningarna medför att många fartyg anlöper de svenska hamnarna utanför sina normala tidsfönster, vilket ofta leder till försenade varor och ökade kostnader. 

”Tajta tidsscheman”

– Det är värdefullt för våra kunder att fartygen håller sina ofta tajta tidsscheman. Under föregående vecka var hälften av alla fartyg som anlöpte APM Terminals Gothenburg sena, men på grund av snabb och flexibel service lämnade samtliga hamnen i tid, säger Martin Karlsson.