Fotograf: Harri Blomberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Offshore

Fredrikshamns hamn ska växa

Planerna för en utbyggnad av hamnen i Fredrikshamn blir allt mer konkreta. Den första etappen beräknas vara färdig 2016 och kosta drygt en halv miljard svenska kronor.  

En konsultfirma har tagit fram planerna för utbyggnaden som dels innebär att hamnen ska kunna ta emot större fartyg och borriggar, dels betyder att det blir större ytor åt de alltmer växande maritima företagen. 

I det första skedet kommer nya vågbrytare att anläggas och farleden byggas ut till att bli 12 meter djup och 150 meter bred. Dessutom ska en kaj anläggas som blir en kilometer lång plus att man skapar nya hamnytor som totalt uppgår till 300.000 m2. 

Enligt Preben Reinholdt, projektledare vid Frederikshavn Havn, kommer utbyggnaden att resultera i att omsättningen ökar med drygt en miljard svenska kronor och att närmare 1.000 nya direkta eller indirekta arbetsplatser skapas. 

– Idag hanterar den maritima sektorn i Fredrikshamns kommun omkring 7.000 medarbetare och står för omkring 40 procent av skatteintäkterna, så det är helt avgörande att vi kan stötta utvecklingen på det maritima området, säger Preben Reinholdt i ett pressmeddelande.  

Utbyggnaden beräknas starta 2014 och vara färdig i juni 2016. 

Finansieringen av den kommunalägda hamnen beräknas komma från ökade hyresintäkter från företagen i hamnen samt till en mindre del från avgifter på ökade godsmängder. 

Kommentarer

 • Wän af Ordning

  Ni måste mena Frederikshavn..?

  • Wän af Ordning,2.0

   Precis som att man menar bəɾsəˈlonə (Barcelona på katalanska), när man skriver Barcelona.
   Visst menar man det. Men skriver man det? Knappast.

 • Lars Andersson

  Hej, ”Wän af Ordning”!
  Tack för dina synpunkter! Vi brukar ha principen att använda svenska vedertagna namn för utländska städer (i detta fallet Fredrikshamn) eftersom det skulle bli för komplicerat att använda respektive lands egen stavning (till exempel København istället för Köpenhamn, Helsinki istället för Helsingfors osv).
  Däremot skriver vi förstås Frederikshavn Havn när det gäller själva hamnbolaget.
  Med vänliga hälsningar
  Lars Andersson / reporter Sjöfartstidningen

 • Elake kaptenen

  Det står Frederikshavn på vägskyltarna som visar mot färjan i Göteborg. Så även i Sverige använder vi denna stavning…

 • Anonymous

  Får nog hålla med ”Elake kaptenen”, det är ganska brukligt på Västkusten att skriva om Fredrikshavn med dansk stavning.
  Men faktisk skriver Stena Line, som trafikrar sagda hamn uppåt 10 gånger om dygnet, på båda sätten på sin hemsida idag! Undrar om dom tänkte på detta eller om dom använder båda som en kompromis?

 • J.A.

  På en vägskylt, och särskilt vid en färjeförbindelse mellan två länder, är det högst rimligt att man använder det internationella namnet. I detta fallet Frederikshavn. Inget konstigt alltså.
  I en Svensk tidning ämnad Svenska sjöfartsintresserade, är det högst rimligt att man använder det i dagligt tal/skrift använda ortsnamnet i landet tidningen är skriven i. I detta fallet Fredrikshamn. Inget konstigt där heller.
  Stena Line ”säkrar väl upp” för att slippa sådana här konstigheter.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.