Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Fortsatt tufft för Viking Line

En smärre nedgång på passagerarsidan och en uppgång för godset. Viking Lines första kvartal påminner mycket om förra årets resultat.

I Viking Lines verksamhetsöversikt för perioden januari-mars 2019 framgår att konkurrensen är fortsatt tuff på norra Östersjön. Rederiets omsättning minskade det första kvartalet till 95,8 miljoner euro, att jämföra med första kvartalet 2018 då omsättningen uppgick till 100,3 miljoner euro. 

Marknadsandelen sjunker

Rörelseresultatet uppgick till -14,2 miljoner euro (-13,5) och resultatet efter skatter stannade på -12,3 miljoner euro, att jämföra med 2018 års -12,9 miljoner euro. Antalet passagerare på Viking Lines sju fartyg uppgick under rapportperioden till 1.120.368 stycken (1.215.378). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet på uppskattningsvis 31,3 procent, att jämföra med förra årets 32 procent. De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 83 miljoner euro, jämfört med 2018 års 88,2 miljoner euro. Fraktvolymerna uppgick till 34.982 fraktenheter (32.159) och fraktmarknadsandelen uppskattas till 19,9 procent (18,4). Antalet transporterade personbilar var under det första kvartalet i år 109.790 (114 387). Fraktintäkterna för perioden ökade något till 12,3 miljoner euro (11,5).

Påsktrafiken påverkar

Driftskostnaderna minskade med 2,4 procent till 78,1 miljoner euro (80,0) och även bunkerkostnaderna minskade med 4,5 procent till 11,4 miljoner euro (11,9). Rederiet konstaterar att den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat och att resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet. 

– Verksamhetsårets första kvartal utföll i nivå med föregående år. Dock påverkades kvartalets resultat negativt av det faktum att påsktrafiken inföll i sin helhet i april 2019.

Under kvartalet har ett antal strategiska initiativ initierats med syfte att höja införtjäningen. De första resultaten har kunnat avläsas i mars och trenden har fortsatt i inledningen av april. Utvecklingen är positiv och jag ser med tillförsikt fram emot högsäsongen då vårt resultat i huvudsak genereras. Glädjande är även att våra kundtillfredsställelsevärden under kvartalet har ökat i jämförelse med föregående år, säger Jan Hanses, vd på Viking Line i ett pressmeddelande.