Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad

Fortsatt strejk i skärgården

Sjöbefälsföreningen säger nej till medlarnas senaste bud. Knäckfrågan om individlöner kontra tarifflöner är långt ifrån en lösning.

Medlarna lämnade i fredags ett nytt bud till Sjöbefälsföreningen i den konflikt som nu har pågått sedan i tisdags förra veckan. På söndagen meddelade dock Sjöbefälsföreningen att man väljer att tacka nej även till det senaste budet, vilket sedan tidigare accepterats av motparten Almega.

Kräver tarifflöner

Orsaken till söndagens nej uppges vara att medlarna endast tillgodoser Almegas önskemål, och att även det nya budet skulle innebära ett införande av individlöner – något som Sjöbefälsföreningen motsätter sig.

– Vi har om och om igen betonat vikten av tarifflöner inom skärgårdstrafiken, vilket är det dominerande inom både sjöfart och flyget, av den enkla anledningen att de här personerna knappt träffar sin lönesättande chef. Almega pratar om att belöna enskilda prestationer, men hur ska man kunna göra det om man inte ser vem som presterar vad? säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Enligt Mats Jäderland innebar visserligen det senaste avtalet från 2014 att det redan då var möjligt för arbetsgivarna inom området att införa individlöner, något som en del arbetsgivare – men långt ifrån alla – också gjorde. Mats Jäderland säger dock att de SBF-medlemmar som haft individlöner sedan dess krävt en återgång till tarifflöner.

– Vi har haft ett stark tryck från våra medlemmar om att de vill ha tarifflöner, och de flesta företag inom området har inte heller någon ambition om att införa individlöner. Även företagen vill ha tarifflöner, eftersom det fungerar bäst, det sparar tid och innebär minsta möjliga administration för dem som arbetsgivare.   

Utvidgat varsel

Sedan i torsdags råder dessutom ett utvidgat strejkvarsel inom skärgårdstrafiken. Enligt Sjöbefälsföreningen kringgår nämligen Almegas medlemsföretag Strömma den pågående strejken genom att ta in underentreprenörer och operatörer som kör linjer som omfattas av strejken. Varslet omfattar Strömmas samtliga underentreprenörer och träder i kraft vid midnatt den 26 april 2016 om inte parterna kommer överens innan dess.

– Vi känner oss tvingade att utöka konflikten på detta sätt. Även om en strejk inte är reglerad i lag så bryter nu Almega mot den svenska modell som vi haft på arbetsmarknaden under en väldigt lång tid och vi alla varit så stolta över. Almega har till och med sagt att strejkbryteri är ett ”hittepåbegrepp”, säger Mats Jäderland, vd för Sjöbefälsföreningen och syftar på en artikel som publicerats på Arbetets nätupplaga, där Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen, bland annat säger följande:

– Precis som vi respekterar att facket tar ut sina medlemmar i strejk måste de respektera att företagen försöker begränsa konfliktens skadeverkningar. Det ligger i företagens uppdrag.

Nytt branschavtal

Förutom lönesättningssystemet handlar konflikten i skärgårdstrafiken också om att tre olika befintliga branschavtal ska förhandlas fram till ett enda avtal. Dessutom ska en sedvanlig generell löneförhöjning inom området förhandlas fram.

Den pågående strejken omfattar cirka 10 procent av de 300 medlemmar i Sjöbefälsföreningen som arbetar i skärgårdstrafiken, det vill säga 30-40 personer. För Stockholms del berörs flera av rederierna som kör passagerartrafik i skärgården samt Djurgårdsfärjorna. För Göteborgs del berörs linjerna i södra skärgården och trafiken över Göta älv. Generellt gäller att trafiken kör med färre avgångar och ändrade avgångstider. Från och med idag, måndagen den 18 april, dras dessutom vissa dispenser in som hittills gällt i den berörda trafiken, vilket innebär ytterligare indragna turer för bland annat snabbåtar. Hela listan på berörda rederier hittar du här.