Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Fortsatta framgångar för DFDS

Ökade fraktmängder på Nordsjön bidrar till att stärka DFDS tredje kvartal.

DFDS redovisar en treprocentig ökning av sin omsättning under årets nio första månader till DKK 9,1 miljarder. Inom koncernen är det Shipping Division som står för ökningen medan Logistics Division uppvisar minskad omsättning. Resultatet före skatt för de tre kvartalen uppgår till DKK 282 miljoner, vilket är en ökning med 61 procent.

Positiv Nordsjötrafik    

Under det tredje kvartalet hade DFDS fortsatt framgång på Nordsjön. Lastvolymerna ökade och intjäningen på passagerarlinjen Amsterdam–Newcastle likaså. För övriga shippingaktiviteter uppges resultatet vara lägre, primärt på grund av vikande efterfrågan på den ryska fraktmarknaden och en fortsatt ohållbar konkurrenssituation på Kanalen.

Koncernens totala fraktvolymer har ökat med 20 procent till 21,7 miljoner filmeter under årets nio första månader. Antalet passagerare var 4,6 miljoner, en ökning med 15 procent.

Nöjd vd 

– Vi är nöjda med resultatframgången mot bakgrund av den fortsatta svaga tillväxten på de flesta nordeuropeiska marknader och generellt hård priskonkurrens. Vi fokuserar därför på våra effektiviserings- och förbättringsprojekt, som bidrar till att skapa framgång. Resultatförväntningen för hela året är oförändrad och en lägre investeringsnivå kommer att  stärka cash flow, kommenterar vd Niels Smedegaard.

För hela året 2013 lyder vinstprognosen (EBITDA) på mellan DKK 1,1 och 1,3 miljarder.