Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Offshore | Fartygsaffärer | Fartygsutrustning

Först av sex nybyggen till World Marine Offshore

Esbjerg-rederiet World Marine Offshore har tagit leverans av det första av de sex fartyg, som förra året hade beställts vid det norska varvet Fjellstrand-gruppen i Onarheim. Nybygge nr 1690 fick namnet World Golf vid en fest på kajen i Esbjerg.

Fartyget är det första i en serie av service fartyg som skall arbeta med transport av tekniker till och från vindkraftsinstallationer till havs. Båten är en Swath trimaran och gör 22 knops marschfart med kraft levererad från en Scania-installation som består av fyra maskiner, vilket också ger hög säkerhet under alla förhållanden.

Hydraulisk bog

World Golf har också den första av något som kallas flexibel bog, som med hjälp av hydrauliskt tryck håller kontakt med installationen när teknikerna lämnar båten. Hittills har den här typen av fartyg använt en fast fender.

World Golf har kapacitet att ta 12 passagerare och har en besättning på tre personer, som kan bo om bord i egna hytter med dusch och toalett. Fartyget mäter 25,7 meter i längd och 9,5 meter i bredd. Djupgående är 1,8 meter under fart, medan den är 2,3 m i swath-mode som används när fartyget ligger vid  vindkraftverket.

Containrar

Förutom passagerare har fartyget kapacitet att ta gods i containrar på fördäck. Det kan lastas två 20-fots containrar eller fyra 10 fots containrar med upp till 17 ton last. Båten är av typen Windserver WS25.

World Marine Offshore A/S grundades 2012 av ett antal tidigare anställda i Esvagt A/S och har sedan dess samarbetat med ett antal investerare i Esbjerg, och kommer under de närmaste åren att använda sina erfarenheter från industrin kring oljeproduktion till vindsegmentet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.