Fotograf: Göteborgs hamn

Kategori: Säkerhet | Hamn/Logistik

Första svenska fallen av ombordsmitta

Två fartyg har satts i karantän i Göteborgs hamn med ett konstaterat respektive ett misstänkt fall av covid-19 ombord. 

På det första fartyget fanns en person hemmahörande i södra Sverige som under tiden till sjöss fått besked om positivt testsvar för covid-19. Personen hade dock lindriga, förkylningsliknande symptom och kunde på inkopplad smittskyddsläkares inrådan ta sig hem själv med hyrbil direkt från kaj, efter att ha suttit isolerad ombord, meddelar Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

Information i god tid

Göteborgs hamns hamnkapten Åsa Kärnebro fick information och förfrågan om anlöpet i fredags, då fartyget befann sig utanför Skottland. Fartyget, med 14 personers besättning, hemmahörande i Sverige och Norge, ville sättas i karantän i Göteborgs hamn, vilket beviljades i enlighet med hamnens status som karantänshamn. Vid lunchtid på tisdagen nådde fartyget Göteborgs hamn, där fartyget blev anvisad kajplats 752 i Arendal.

– Vi hade helgen på oss att planera anlöpet i tät samverkan med fartygsagent, smittskyddsläkare, Sjöfartsverket och andra aktörer. Detta har gått mycket bra och alla involverade parter har bidragit till att karantänsplanen har fallit väl ut, säger Åsa Kärnebro.

Under onsdagen ska fartyget saneras, varefter en ny besättning ska mönstra på fartyget. Tidigare besättning, som samtliga är symptomfria, kommer då att åka till sina respektive hemorter i Sverige och Norge i var sin hyrbil. Fartyget beräknas lämna hamnen på torsdag.

Ingen smitta på andra fartyget

Det andra fartyget som kom nedströms på Göta Älv från Trollhättan, anlöpte hamnen med kortare varsel. Förfrågan om anlöp kom under lunchtid på tisdagen och blev anvisad kajplats 600 i ytterhamnarna och ankom cirka sex timmar senare. Den aktuella personen som isolerats ombord meddelades också ha symptom, vilket misstänktes kunna vara Covid-19.

Personen fördes direkt till sjukhus på smittskyddsläkares inrådan via förbeställd ambulans för provtagning. Provtagning visade dock att personen inte var smittad.

Båda fartygsoperationerna genomfördes i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utan hälsorisk för personer i land.

Väl förberedda

Göteborgs hamn har haft särskild beredskap sedan i början av februari med anledning av att Göteborgs hamn är en karantänshamn. Då infördes krav på hälsodeklaration från samtliga anlöpande fartyg. Om fartyget uppges ha någon ombord med någon form av Covid-19-liknande symptom kontaktas smittskyddsläkare som gör en medicinsk bedömning. Därefter kan hamnens karantänplan aktiveras.

Göteborgs hamn är en av åtta karantänshamnar i Sverige, vilket framför allt innebär att en karantänsplan tagits fram som beskriver rutiner för åtgärder vid samhällsfarlig sjukdom som kan uppkomma ombord på fartyg. Genom att följa karantänsplanen och dess noga satta regler och direktiv säkerställs att eventuellt smittade personer kan få tillgång till vård utan att smitta sprids.

– Vi har haft löpande kontakt med smittskyddsläkare i VG-regionen under hela Coronaperioden och det har väl mer varit en fråga om ”när”, och inte ”om” detta skulle ske. Så vi har varit väl förberedda och har nu fått möjlighet att provtrycka vår karantänsplan och vi ser nu att den fungerar som den ska, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

”Eloge till alla inblandade”

Berit Blomqvist, vd för Skeppsmäklareföreningen, skriver om fallen i senaste numret av Skeppsmäklarnytt. 

Där framgår att det första fartyget tillhör Viking Supply och att det togs in till Arendal i Göteborg utan att lotsen gick ombord. Lotsningen sköttes i stället på distans, från lotsbåten.

– Jag vill ge en eloge till alla inblandade i det här fallet, säger fartygsagenten Jacob Lind, på SDK Shipping som hanterat det aktuella anlöpet för Viking Supply, till Skeppsmäklarnytt. Han fortsätter:

– Alla inblandade har varit oerhört på tårna och då menar jag Sjöfartsverket, hamnen, rederiet, besättningen och inte minst smittskyddsläkaren. Hela helgen kunde vi ha nästintill direktkontakt med smittskyddsläkaren och hon svarade snabbt på våra frågor kring de problem som vi befarade skulle uppstå.

– Fartyget som kom utifrån Nordsjön har ju varit på väg ett tag nu och vi har varit tydliga i all kommunikation med myndigheterna om att man hade smitta ombord. Hamnen var snabba med att utse kaj dit vi kunde lägga oss. Vi blev även glada över Sjöfartsverkets smidighet då de redan i torsdag bestämde vilken lots som skulle ansvara för fartygets inlotsning. Sen dess har vi kunnat ha personlig kontakt med honom och vi har planerat detta tillsammans för bästa resultat.