Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Regelverk | Juridik | Miljö

Första SECA-förbrytelsen i Norge

Norska Sjøfartsdirektoratet har namngivit det första fartyget som brutit mot SECA-direktivet i Norge sedan reglerna infördes i början av året.

Tidigare i år upptäckte norska myndigheter att fartyget Sardius brutit mot SECA-reglerna vid två tillfällen. Myndigheterna undersökte fartygets loggböcker när hon anlöpte hamnen i Florø, i västra Norge i början av februari. De upptäckte då att fartyget använt otillåten bunker först den 8 januari under 15 timmar utanför Haugesund. Vid det andra tillfället inträdde Sardius in i SECA-området den 5 februari och använde otillåtet bränsle under två timmar, rapporterar Ship & Bunker.

Använde HFO

Sardius, som är flaggad i holland och ägs av holländska De Bock Maritiem BV, hade vid båda tillfällena använt så kallad heavy fuel oil. Något som Sjøfartsdirektoratet upptäckte när de gick igenom fartygets loggböcker. Bränslet som användes innehöll mer än 13 gånger så mycket svavel än vad som är tillåtet enligt SECA-direktivet.

Rederiet har därför tvingats betala böter på cirka 100.000 US-dollar. De Bock bestrider inte att de använt bunkers med allt för hög svavelhalt, men ställer sig starkt emot straffet.

Ville hellre ha varning

De menar att fartygets besättning inte var medvetna om att befann sig inom SECA-området. De skulle hellre sett att myndigheterna utfärdade en varning först, istället för att bötfälla rederiet.

Enligt Sjøfartsdirektoratet är Sardius det första av fyra liknande överträdelser som de upptäckt sedan SECA-direktivet trädde i kraft 1 januari i år.

Sjöfartstidningen undersöker antalet överträdelser i Sverige och återkommer inom kort.

Kommentarer

 • Anonymous

  Man får väl köra på HFO om det är tillräckligt lågsvavligt?

  • Adam Bergman

   Det är mycket riktigt, men i det här fallet innehöll bränslet mer svavel än vad som är tillåtet.

 • Anonymous

  Tror det är omöjligt idag att hitta HFO med tillåten svavelhalt. Man får antingen köra på hybridoljor eller dieselolja.

 • Anonymous

  Inget att tycka synd om, har rederiet glömt informera besättningen så är det ju bara att se som läropengar

  Skall det fungera så måste straffet svida

 • X

  Inget Svenskt trams, straffa direkt !!

 • Hans

  Håller med ”X” inget svenskt trams, skall man ha straff skall det svida, summan är snarare för låg. Klart alla är medvetna, antingen chansar man, eller har ett system som inte är gjort för att skifta över från högsvavligt till lågsvavligt.

Artikeln är stängd för fler kommentarer