Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Tank | Miljö

Första LNG-SIMOP i Göteborg

I fredags genomfördes den första LNG-bunkringen av fartyg under pågående lasthantering, en så kallad SIMOP, i Göteborgs hamn.

Hanteringen av den flytande naturgasen LNG hör numera till vardagen i Göteborgs hamn. För en månad sen genomfördes den första ship-to-ship-bunkringen med LNG i Göteborgs hamn när Sirius Coralius bunkrade Ternsund i Energihamnen.

Genombrott

I fredags var det dags för Terntanks Tern Ocean att bunkras med LNG – detta under pågående lastning. Den flytande naturgasen levereras av Skangas.

– För bara fem-tio år sedan kändes fartyg drivna på flytande naturgas nästan som science fiction – nu har vi haft sju LNG-bunkringar här inom loppet av några veckor. Jag tycker inte att det är en överdrift att tala om ett genombrott, säger Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen på Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. 

Uppfyller direktivet

EU:s direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen anger att det ska vara möjligt att bunkra LNG i Sveriges så kallade core-hamnar (Luleå, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn/Malmö och Trelleborg) före 2025. Göteborgs Hamn uppfyller direktivet redan nu, vilket man är ensam om. Det är ett resultat av flera faktorer och samverkande aktörer enligt Dan-Erik Andersson:

Morötter

– Utvecklingen har drivits på från flera håll. Dels har vi rederier och energiproducenter som vågat satsa långsiktigt och ansvarsfullt, och dels myndigheter som varit följsamma kring utveckling av regelverk. Sen har svaveldirektivet som infördes 2015 fungerat som piska, medan vi från Göteborgs Hamn AB:s håll serverat morötter i form av bland annat omställningsrabatter.

Landsidan

Under nästa år bygger Swedegas rörinfrastruktur för LNG på landsidan i Energihamnen i Göteborg. Investeringen är även, enligt pressmeddelandet, startskottet för att stegvis bygga en större anläggning som även kan förse transportsektorn och svensk industri med flytande gas.