Fotograf: Sjöfartstidningen

Kategori: Forskning

Forskning ska utreda fördelar med distanslotsning

Forskningsprojektet ”Navigationsstöd från land” har beviljats 29 miljoner kronor för att titta närmare på hur lotsning kan utvecklas med ny teknik.

Varje år utför Sjöfartsverket 33.000 lotsningar av fartyg som anlöper svenska hamnar. Nu har forsknings- och utvecklingsprojektet ”Navigationsstöd från land” beviljats 29 miljoner kronor från Trafikverkets Sjöfartsportfölj för att titta närmare på om, och i så fall hur långt, lotstjänsten kan utvecklas med hjälp av nya arbetssätt och ny teknik. Det skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

”Ett helt nytt läge”

Övriga partners i projektet är RISE, VTI, Luftfartsverket, Linköpings universitet, SSPA och Chalmers tekniska högskola. Deltagande rederier är bland andra Tärntank Rederi AB, Thunbolagen och Tarbit Shipping.

Lars Axvi, processledare för lotsning på Sjöfartsverket, menar att digitaliseringen skapat ett helt nytt läge för att ta viktiga utvecklingssteg.

– Med teknikens hjälp finns nu goda möjligheter att bygga vidare på den oumbärliga relation mellan fartygets befälhavare och lotsen som alltid funnits – fast nu med expertkompetensen på distans i stället, säger han i pressmeddelandet.

Komplement

I dag tar sig lotsen ut till ett anlöpande fartyg, klättrar ombord och tar fartyget säkert in till kaj. Forskningsprojektet ska titta på hur navigationsstöd kan utföras från land, och på så vis komplettera lotsningen.

–Två absoluta krav för ett införande längre fram är att sjösäkerheten kommer att vara lika hög eller högre jämfört med i dag samt att ett införande är såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt försvarbart. Det är först när vi har projektresultaten som vi vet om, och i så fall hur, vi går vidare, säger Lars Axvi.