Fotograf: Pixabay

Kategori: Forskning | Säkerhet

Forskning för säkrare navigering

Forskningsprojektet Prepare Ships som leds av RISE har beviljats finansiering via EU:s organ för satellitnavigering, GSA.

Ett konsortium med svenska, norska och tyska aktörer har fått klartecken för ett forsknings- och innovationsprojekt som ska öka säkerheten och effektiviteten inom sjöfarten. Projektet, som kallas Prepare Ships, ska utveckla ett navigeringssystem som genom maskininlärning förutser andra fartygs positioner. På så vis ska risken för kollisioner minska och effektivare navigering möjliggöras. 

Smart navigering

En av de viktigaste orsakerna till fartygskollisioner i dag är bristande medvetenhet om andra fartygs positioner. Målet för projektet är därför att skapa en positioneringslösning för smarta och uppkopplade navigeringsapplikationer som kan förutsäga framtida positioner för omgivande fartyg. Genom att utbyta de förutsägelserna med fartyg i närheten kan smartare beslut fattas och risken för kollisioner minska. Dessutom kan manövreringen göras effektivare vilket i sin tur kan minska sjöfartens miljöpåverkan.

Deltagarna

– Vi är mycket glada att kunna samla hela sjöfartens värdekedja i det här projektet som använder avancerad maskininlärning, säger John Rune Nielsen, forsknings- och affärsutvecklingsdirektör på RISE i ett pressmeddelande.

I projektet deltar förutom RISE också Telko (Norge), SAAB (Sverige), ANAVS (Tyskland), Lantmäteriet och Stena Line (Sverige). 

Projektet löper över 26 månader och startar i december 2019.