Fotograf: J. Lauritzen

Kategori: Ekonomi | Offshore | Tank

Väntad förlust för Lauritzen

Danska J. Lauritzen rapporterar en förlust på USD 25,6 miljoner för första kvartalet att jämföras med en vinst på USD 1,1 miljon Q1 2012.

Enligt koncernledningen är det otillfredställande men i linje med förväntningarna.

Framförallt pressar resultatet av de mycket svaga bulkmarknaderna. För helåret räknar rederikoncernen med ett rörelseresultat på USD 60-80 miljoner, men med en förlust på USD 75-100 miljoner dollar. Rederiet varnar också för att ytterligare fartygsförsäljningar kan påverka resultatet negativt samtidigt som det dock stärker kassaflödet.

 

Den 1 april var 58 procent av rederiets fartygsdagar fortfarande öppna.

Vid årsskiftet drev J. Lauritzen ett 100-tal bulkfartyg i Lauritzen Bulkers, 45 mindre gastankers i Lauritzen Kosan, 18 MR produkttankers i Lauritzen Tankers samt tre skytteltankers och delägarskap i bostadsriggar i Lauritzen Offshore.