Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk

Förändrade farleder i Nordsjön

Det börjar bli trångt i de holländska farvattnen när den intensiva sjötrafiken i allt större omfattning får samsa med nya aktiviteter som vindkraftparker, sandutvinning samt marina skyddsområden. Därför ändras nu farlederna.

Enligt den holländska myndigheten Rijkswaterstaat träder förändringarna i kraft den 1 augusti. Då införs en ny trafikseparering, TSS, för trafiken till och från Ijmuiden. Farlederna flyttas längre ut från kusten och det blir färre ställen med korsande trafik. En del ankringsplatser flyttas och andra upphör. Fartyg kommer inte längre att få passera genom områden utmärkta som ”areas to be avoided” och ska passera genom områden märkta som ”precautionary areas” med stor försiktighet.

Nya sjökort kommer att publiceras mellan den 30 maj och 15 juni.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.