Fotograf: Södertälje hamn

Kategori: Specialfartyg | Regelverk

Flygbränsle på Mälaren

Varje år fraktas cirka 55 miljoner liter bränsle till Bromma flygplats med lastbil. Nu undersöks möjligheter att sköta leveranserna via inre vattenvägar.

Omkring 1.500 lastbilar fullastade med flygbränsle färdas årligen de 21 kilometrarna mellan Bergs Oljedepå i Nacka och Bromma flygplats. De kör lastade till flygplatsen – tomma tillbaka.

Inlandssjöfart

Men nu undersöker Sjöfartsverket, Södertälje hamn, Trafikverket, Stockholms stad och nybildade Avatar Logistics möjligheterna att transportera bränslet med hjälp av det nya trafikslaget inlandssjöfart.

– Vi har fått offentliga medel från Trafikverket för forskning och utveckling och bland annat tittar vi nu på om det skulle fungera och vilka konsekvenser det skulle få om man fraktar flygbränsle från Södertälje till Bromma, kanske med hjälp av inlandssjöfart, säger Johan Axiö, projektledare från Sjöfartsverket, till Sjöfartstidningen.

Kan fraktas till Bällstaviken

Inom några år ska både Bergs Oljedepå i Nacka och Louddens oljehamn i Frihamnen, Stockholm, stängas för att ge plats för bostäder. Istället har Södertälje hamn pekats ut som det bästa alternativet att frakta bränslet ifrån. Förhoppningen är att använda fartyg, drivna på LNG eller annat alternativt bränsle, på de inre vattenvägarna till Bällstaviken och Ulfsunda industriområde, 500 meter ifrån flygplatsen.

– Det är svårt att säga hur realistiskt det är, säger Johan Axiö.

– Men utvecklingen har gått väldigt snabbt bara på några år. Samtidigt är bränsle och petroleumprodukter känsliga produkter som kräver speciella förutsättningar.

Ovant trafikslag

Ostkusthamnar i samverkan, där Södertälje hamn ingår, tror på konceptet. Enligt hamnbolaget skulle det kunna minska utsläppen och ersätta tunga lastbilar på några av Sveriges mest trafikerade vägar med miljövänligare fartyg. Samtidigt finns en del utmaningar. Framförallt handlar det om vana.

Sverige har ännu inte kommit så långt i sin implementering av regelverken kring de inre vattenvägarna. Reglerna trädde i kraft så sent som för ett år sedan. Medan det i till exempel Holland och Tyskland har använts flitigt under lång tid.

Flera aspekter

Under hösten pågår ett första inledande arbete med att först och främst undersöka om projektet är tekniskt genomförbart och vilka samhällsekonomiska konsekvenser det kan innebära. Men även andra varuslag och användningsområden tas med i utredningsarbetet. Till exempel bunkring av färjorna i Stockholm. Där handlar det om cirka 200.000 ton bunker per år.

Kommentarer

 • Mälar-piraten

  Är det inte bättre att köra direkt till bällsta då ?
  Varför blanda in Södertälje alls ?

 • Haddock

  Två hamnar ska stängas för att ge plats åt bostäder? Måste folk bo i hamnområden? Kan man låta hamnområden vara hamnområden?

 • Anonymous

  Dagens bästa 🙂

  • Anonymous

   Precis min tanke med. Har man kört till Södertälje kan man väl stå på en stund till. Det är väl därför det finns en kanal/sluss etc?

 • ÅLRENS

  Titta där nere ligger fina Baltic Print! Otroligt vackert fartyg.

 • Sven-Anders Boman

  Skulle inte Bromma flygplats läggas ned ?

  • Elake kaptenen

   Socialdemokratiska och Miljöpartistiska ministrar måste ju flyga därifrån! Då kan man inte stänga!

Artikeln är stängd för fler kommentarer