Fotograf: Norrköpings hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Fler fartyg och mer gods till Norrköpings hamn

2019 var ett år med positiva siffror för Norrköpings hamn. 100 fler fartyg anlöpte hamnen jämfört med 2018 samtidigt som mängden containrar och gods ökade.

Norrköping är ännu en av de svenska hamnar som rapporterar positiva resultat under 2019. Den totala godsmängden i antal ton ökade med 9,4 procent till 4.464.000 ton från 4.081.000 ton under 2018.

Containergods över kaj ökade med 6,3 procent till 109.142 TEU. Den siffran är preliminär och baseras på Sveriges Hamnars kvartalsrapport och kan därför komma att justeras.

Fler anlöp

Under 2019 anlöpte 1.143 fartyg Norrköpings hamn vilket är 100 fler än året före. 

– Vi upplever att vi har ett bra erbjudande och en stark position på marknaden, och är glada över det stora förtroendet från kunderna, säger Henrik Åkerström, vd i Norrköpings Hamn, i ett pressmeddelande.

Utbyggnad

Året har också inneburit en satsning på hamnens infrastruktur. I februari 2019 gick startskottet till utvecklingen av Pampushamnen, där kajen ska förlängas med 220 meter och terminalytan byggas ut med 40.000 kvadratmeter.

Senare under året startade även muddringen av hamnbassängen för att möjliggöra för större fartyg. Projektet beräknas att vara färdigt 2024.