Fotograf: Trafikverket

Kategori: Skeppsbyggnad

Finsk isbrytarorder till Arctech i Helsingfors

Trafikverket i Finland beställer sin nya isbrytare från Arctech Helsinki Shipyard.

Det blir Arctech Helsinki Shipyard i Helsingfors som bygger Finlands följande isbrytare. Trafikverket uppger att projektet har beviljats EUR 24 miljoner i EU-stöd, vilket innebär att finska statens finansieringsandel har minskat betydligt.

Konkurrensutsättningen utfördes enligt upphandlingslagen och Trafikverket fick offerter inom utsatt tid från STX Finland Oy och Arctech Helsinki Shipyard Oy.  Arctech Helsinki Shipyard Oy valdes och målet är att avtalet undertecknas före slutet av året. Beställaren uppger att anbudet från STX Finland Oy måste förkastas eftersom det var i strid med anbudsbegäran.

Enbart isbrytare

I motsats till de finska multipurpose-isbrytare som levererades på 1990-talet blir detta en konventionell isbrytare som planeras för isbrytning i Östersjön. Maskineriet kommer att använda både marin dieselolja och LNG som bränsle. Nybygget får utrustning för oljesanering och nödbogsering även i öppet vatten, vilket innebär att fartyget kommer att kunna användas året runt.

Isbrytaren designas av Aker Arctic i samarbete med ILS. Enligt specifikationen ska isbrytaren kunna bryta en 25 meter bred ränna i 1,6 meter tjock. I 1,2 meters is ska fartyget bryta en 25 meter bred ränna med sex knops fart.