Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Finnlines presterar fortsatt bra

Efter sitt bästa andra kvartal någonsin redovisar Finnlines ett starkt halvårsresultat.

Finnlines ökade sin omsättning med 2 procent till 295,5 miljoner euro under första halvåret 2019. Resultatet före skatt, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) var sju procent bättre än första halvåret 2018 och uppgick till 83,5 miljoner euro. Vinsten för första halvåret blev 46,7 miljoner, 10 procent högre än motsvarande period i fjol.

Andra kvartalet blev det bästa hittills i rederiets historia med en omsättning på 157,9 miljoner euro och en vinst på 30,4 miljoner.

Förbättrad effektivitet

”Vårt ekonomiska resultat har förbättrats trots faktum att den finländska ekonomins tillväxt i viss utsträckning har mattats av under första halvåret,” skriver koncernchef Emanuele Grimaldi i sin halvårsöversikt.

Detta uppges bland annat bero på kraftfulla förbättringar av den operativa och finansiella effektiviteten. Till dessa hör stora investeringar under de senaste åren i den existerande flottan, både vad gäller miljö och kapacitet. Avgasrening har installerats på nästan alla fartyg och sex roro-fartyg har förlängts. Vidare har bunkerkonsumtionen reducerats genom byte av propellerblad, planering av tidtabeller, ruttoptimering samt optimering av fart, last och trim, uppger Emanuele Grimaldi.

Han skriver också att rederiet håller på att beställa två ekosmarta ropax-fartyg av Superstar-klass, ett projekt som man redan tidigare offentliggjort. Fartygen får kapacitet för 5.800 filmeter last och närmare 1.000 passagerare.