Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo | Passagerarsjöfart

Finneagle till Medelhavet

Grimaldi Lines inleder trafik med ropax-fartyget Finneagle på västra Medelhavet, som på Ålands hav ersätts av roro-fartyget Finntide.

Det finskflaggade ropax-fartyget Finneagle har lämnat linjen Kapellskär–Nådendal och inleder i mitten av juli trafik för Grimaldi Lines mellan Barcelona och Tanger. På sin nya linje har Finneagle två avgångar per vecka i vardera riktningen.

Grimaldi Lines uppger att man valt att sysselsätta ett ropax-fartyg i denna trafik för att visa att man vill förbättra i första hand möjligheterna att skeppa gods mellan Nordafrika och Europa. Vidare uppges att det under denna tid på året råder restriktioner för lasthantering på grund av stora passagerarvolymer: ”Grimaldi Lines skiljer sig från andra genom att satsa på lasttrafik även under högsäsong för passagerare.” 

Roro ersättare

På linjen Kapellskär–Nådendal har Grimaldi-ägda Finnlines ersatt Finneagles turer under högsäsongen med roro-fartyget Finntide. Finntide är byggd i Kina 2012 och har kapacitet för närmare 3.300 filmeter last.