Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Finland stödjer scrubberinstallationer

Med anledning av svaveldirektivet som träder i kraft år 2015 har Finlands regering i sin budgetbehandling beslutat om ett anslag på EUR 30 miljoner för installationer av scrubbers eller dylik miljöutrustning på existerande finländska fartyg. Man kommer dessutom att följa upp att anslaget är tillräckligt stort. Regeringen bereder sig även på att under resten av regeringsperioden fatta beslut om åtgärder för att trygga den finländska industrins konkurrenskraft, för att befrämja miljöteknologi samt för att dämpa de höjda logistikkostnader som förorsakas av svaveldirektivet. Vidare ska man ta fram en separat plan för att utveckla en infrastruktur för distribution av LNG.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.