Fotograf: Pierre Adolfsson/Tommy Gardebring

Kategori: Arbetsmarknad | Regelverk | Säkerhet

Fartygsinspektörer sägs upp

Transportstyrelsen skär ner inom sjöfartsverksamheten i Göteborg. Utflaggningen av svenska fartyg den stora orsaken.

Transportstyrelsen säger upp åtta anställda på sitt kontor i Göteborg. Sjöfartsverksamheten i Göteborg har idag 15 fartygsinspektörer. Erik Eklund är ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen och säger till Sjöfartstidningen att neddragningarna är nödvändiga.

– Antalet svenskflaggade fartyg har minskat snabbare än vad vi har hunnit anpassa oss till. Därför måste vi göra ännu fler effektiviseringar inom bemanningen.

Underskott på 9 miljoner

Enligt Erik Eklund så har sjöfartstillsynen inom Sjö- och luftfartsavdelningen ett underskott på cirka 9 miljoner kronor – detta eftersom efterfrågan på inspektioner har minskat. Och den största delen av underskottet är i Göteborg. Men enligt honom så ska neddragningarna inte förändra säkerheten inom sjöfarten.

– Utgångspunkten är att det inte ska bli någon skillnad alls. Vår förhoppning är att kunna bibehålla, eller kanske på sikt till och med förbättra, den säkerhet som finns idag.

Konkurrensutsatt bransch

Effektiviseringarna inom organisationen handlar om, enligt Erik Eklund, att göra inspektionerna och tillsynerna mindre beroende av var inspektörerna finns. Idag finns de stationerade i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping.

Att utflaggningarna sker kan Transportstyrelsen inte göra så mycket åt.

– Vi vet att redarna lever i en konkurrensutsatt bransch och det måste vi respektera. Därför satsar vi nu bland annat på att bygga en organisation som är mindre känslig för förändringar på marknaden, säger Erik Eklund.

Kritik från anställda

Men nedskärningarna är något som de anställda är väldigt kritiska mot.

– Det finns ingen rimlig chans att vi kommer klara av våra åtaganden efter detta, säger Michael Johansson som är fartygsinspektör och fackligt ombud i Göteborg.

Kommentarer

 • Anonym

  Vill kommentera kommunikén lite. Sedan utflaggningen av svenskt tonnage började har antalet inspektörer i Göteborg minskat från 24 till dagens 12. Nu kommer 8 fartygsinspektörer varslas och kanske sägas upp, vilket resulterar i 4 inspektörer kvar. Vi blev varslade utifrån en stapel som sade att vi hade för höga kostnader i Göteborg, 7 milj i diff. Trots att vi kunde påvisa felaktigheter i deras kostnadsanalys ligger deras beslut fast. Att hävda att näringen inte kommer märka något är för att säga det milt uttryckt, en lögn. Ledningen medger att vi inte hinner utföra den tillsyn som vi skall utföras enligt dagens lagar. Trots detta svarar de att budgetkraven väger tyngre än vad lagen föreskriver att vi skall utföra. Man kan även fråga sig hur kommande pensionsavgångar skall tas om hand.

  Antalet fartyg som besiktigades 2009 1236 st, 2014 1170st, minskning 7,4%
  Antalet inspektörer 2009 62 st, 2014 36 st efter nedskärning 28 st, dvs minskning med 55%.
  Antalet besiktningstimmar 2009 48000 timmar, 2014 36000 timmar, lagd budget 2015 38000 timmar. Minskning med 21% jämfört med 55% färre inspektörer, dvs en ökning på 75% per inspektör.

  Utöver detta tillkommer nybyggnad, ombyggnad, beredskap, hamnstatskontroller, hamntillsyn, vi skall kontrollera farligt gods, vi har krav på oss att stödja kommunen och andra myndigheter vid olyckor m.m.
  Som framgår av siffrorna påverkar utflaggningen endast en liten del av fartygsinspektörernas arbete. Ledningen har vid ett flertal tillfällen visat sin okunskap genom att de säger att halveras Solas-flottan så halveras behovet av inspektörer.

 • Anonym

  Antalet Hamnstatskontroller ökar väl snarare än minskar om vi har färre Svenskflaggade fartyg.
  Transportstyrelsen har ju genom Paris MOU förbundits sig att genomföra ett visst antal Hamnstatskontroller per år. Jag är mycket tveksam till att detta är möjligt med bara 4 inspektörer i Skandinaviens största hamn.

  • Anonymous

   Av alla större lastfartyg så är det korrekt att hälften flaggats ut/sålts under dom senaste åren. Men statistiken för mindre passagerar, fiske, bogser och arbetsbåtar etc ser väl inte riktigt samma ut? Med resor och rapportskrivning skulle jag tro att en besiktning på en 20 meters passagerarbåt på Vättern tar lika många timmar som en 10000 tdw tanker i Skarvik (som exempel alltså).

 • Kalle Kula

  Verkar lite svårt att förstå att man till synes haft 8 människor anställda på heltid som inte bidragit med något annat än en kostnad. För hur ska man annars kunna tolka budskapet?

 • Rätt skall vara rätt

  Jag trodde aldrig jag skulle försvara en fartygsinspektör, det ligger liksom inte i generna, men nog tusan måste överheten räknat galet. Om tolv inspektörer orsakat ett underskott på 7 miljoner så är det ju i stort sett bara utgifter och inga inkommster. Det rimmar ju dåligt med fakturorna vi betalar!

 • Anonymous

  Verkar som allt som överhuvud taget har med sjöfart att göra skall bort i detta land. Märkligt!!!

 • Anonym

  Anonym 6 minuter sedan Svara

  Lekstugan i Transportstyrelsen måste upphöra. Nu raderar man i ett slag ut kompetensen inom myndigheten,
  i Sveriges rederi tätaste stad och i nordens största hamnstad. Det har gått för långt med negligerandet av sjöfartens intressen inom myndigheten. Chefer som har sin bakgrund i luftfarten sitter nu och styr sjöfartverksamheten med den avsaknad om bransch kännedom man borde kunna kräva på en myndighet. Chefer som har haft sjöfarts bakgrund har fått gå då man försökt att försvara branschens intressen. Det är hög tid att den nya ministern och dennes medhjälpare ser till att Transportstyrelsen får en kompetent ledning som förstår vikten av myndighetens roll för respektive trafikslag och även har förmåga att respektera den.

  • Johan

   Fast Eklund kommer mig veterligen från Sjöfartsverket/inspektionen och är väl skeppsbyggare?

   • Anonymous

    Kan man sjöfart för att man har lärt sig att räkna hållfasthet? Vad är en nybakad skeppsbyggare värd på besiktning? Inget särskilt.

    • Johan

     Näe inte nödvändigtvis såklart, men eftersom tesen var att alla chefer kom från flyget tyckte jag att det var värt att nyansera det lite.
     Självklart kan ingen förstå världen i allmänhet och sjöfarten i synnerhet bättre än en svensk sjöman. Att det tyvärr bara är svenska sjömän som inser det är en av vår tids stora tragedier.

 • Anonymous

  Återigen visar Transportstyrelsen upp sin inkompetenta ledning.
  Lägg nu ner hela skiten så vi slipper följa eländet i denna tidning!

 • Anonymous

  Det måste vara intern politik och inget annat som ligger bakom detta beslut.Någan annan slutsats är svårt att dra. Varför riktas pilarna annars endast mot Göteborg. En uppenbar kamp mellan den beslutande ledningen i Norrköping och Göteborgs-inspektionen? Den kampen vinner uppenbart och naturligtvis HK.s byråkrater.
  De fabriserande argumenten att det lokala underskottet är det som styr beslutet är ett hån mot de anställda. Av de 1400 kr i timman som inspektionskostnaden ligger på avgår hälften till overheadkostnader till Transportstyrelsen i Norrköping. Den ekonomiska effekten skulle bli lika stor om man sparkade några (sär)regelskrivande byråkrater på HK. Då skulle man samtidigt göra branchen en stor tjänst. Men det är lydiga soldlater som sitter i Norrköping och dessutom nära de bestämmande.
  Erik Eklund och Ingrid Cherfilshar alltså tagit det utmanande beslutet att klä av Nordens centralhamn myndighetsrepresentation. Jag har för mig att det är till Göteborg hamn de flesta fartygsanlöpen sker och också där man på plats utför de flesta Port State controls.
  Göteborgs inspektionsområde borde tvärtom vara en prioriterad del av Transportstyrelsens verksamheten med stark närvaro i hjärtat av sjöfartsklustret. Detta anser man inte i Norrköping. Det är viktigare med centralstyrning, att få bestämma och att få rätt. Jurister och ekonomer leker (obehöriga) kaptener och är på god väg att sätta skutan på grund.

 • Anonym

  Det löser sig nog till slut i alla fall. När det inte längre finns några fler inspektörer kvar att säga upp så får Transportstyrelsens ledning själva åka ut och göra inspektioner och hamnstatskontroller.

  • Xxx

   Det blir ju bra, alla gamla piloter och jurister…

 • Anonymous

  En annan fundering gäller PSC i hamnar norr om Gävle. Det förekommer i stort sett ingen PCS i Ö-vik eller hamnar norr däröver!

  • Inspektör

   Psc styrs från Portugal, EMSAs databas Thetis styr vilka PSC man gör, inte Transportstyrelsen.Du vet inte vad du pratar om.

   • Anonymous

    De fartyg som måste besiktigas rår man inte över som inspektör med PSC, men de som man FÅR göra hamnstatskontroll styr man förstås över.

 • TS-anställd

  Angående Erik Eklund. Det är sant vad som sägs om Eriks bakgrund och utbildning. Saken är bara den att han inte är beslutande chef. Han har bara en rådgivande roll. Det är enhetschef Gunnar Ljungberg och avdelningsdirektör, båda med flygbakgrund, som är beslutande.

 • Inspektör

  I samband med all denna uppståndelse finns det all anledning för Sjöfartstidningen att ta reda på NMI:t (nöjd-medarberar-index) inom TS. Som en liten början och ”teaser” kan nämnas att den ligger på katastrofalt låga nivåer (20 – 30 av 100 möjliga poäng) för alla sjöfartsinspektionsområden.

 • Anonymous

  man gjorde sjöfartsverket till en affärsdrivande rörelse i början av 1980 -talet, jag tror han hette kaj janerius som pratade sej svett om hur bra det skulle gå ,sen har det bara gått utför,det kan inte vara inspektörernas fel.de gör ett bra jobb.

 • TS-anställd

  Tillägg: Fick ej med TS avdelningsdirektör namn: Ingrid Cherfils.

 • Mats Isaksson

  Det har rått en osund miljö där länge, övergången från Sjöfartsverket till Transportstyrelsen förvärrade relationerna mellan ledning och anställda ytterligare. Man informerades vid övergången att passade inte den nya stilen var man välkommen att säga upp sig.
  Jag jobbade där i närmare 17 år och sade upp mig för snart tre år sedan, mycket på grund av att det fanns ett inkompetent mellanskikt av ja-sägare som verkade ha tillsatts av ett ledarskikt som var övertygade om sin egen förträfflighet. Efter besiktningar kunder kunder ringa och vara missnöjda med antalet brister, man blev då tillsagd att ”ta bort brister” – vilka som helst tydligen, eftersom inga brister ifrågasattes i sak. Kunder ringde och uttryckte missnöje med besiktningar med hänvisning till inspektörens person, utan att en enda brist bestreds i sak.
  En uppfattning rådde om att alla strävade åt samma håll, att vi levde i en sorts utopi där alla verkade i symbios. Vid minsta missnöje fanns det alltid en förstående överinspektör som gjorde alla sina bedömningar godtyckligt och helt utan koppling till det som borde vara dennes roll eller vad som fanns i regelverk. Flaggstatens unika roll som ”last line of defense”, att utan kommersiellt intresse gör vad som var bäst för miljö och säkerhet, fick ge vika för egenintresset att marknadsföra sig själv, i viss mån ta parti emot sina egna inspektörer och för redare.
  Då man på något sätt yttrar misstro han de överinspektörer som delade på tjänsten en unik möjlighet att spendera en stor del av sin arbetstid till att misskreditera enskilda anställda och marknadsföra sin egen uppfattning om vad som är rätt respektive fel till deras överordnade.
  Jag skrev en avvikelse till huvudkontoret om ett allvarligt tjänstefel begånget av överinspektörerna, min nästkommande arbetsdag fråntogs jag alla mina arbetsuppgifter. Dagen efter att jag klagade på det förfarandet beslagtogs min dator för kontroll för eventuella otillåtna filer, den packades in och skickades till Norrköping. Där fanns inga sådana, men syftet var förstås att kränka, förnedra.
  Då jag återfått mina arbetsuppgifter nagelfors mina granskningar av stabilitetshandlingar av överinspektörer utan ett av dem önskat resultat – de begrep helt enkelt inte.
  En lika omedveten ledning verkade svälja allt med hull och hår, mycket tack vare den exklusiva möjlighet att dra sin version, förneka avvikelsen m.m.
  Jag hade en ombyggnadsbesiktning och presenterade en lista med sådant som måste åtgärdas för att klassa fartyget i enlighet med redares önskemål. Listan var mycket omfattande. Redaren kontaktade en bekant med ett liknande fartyg, som berättade att han fick ett sådant certifikat tillsänt per post HELT UTAN besiktning, och ännu mindre någon lista med erforderliga åtgärder(!)
  Det gällde ett IMO certifikat, vilket Sverige förbundit sig i IMO att hålla en överenskommen standard för att utfärda. Resultatet blev att de skickade ett likadant certifikat per post till det första fartyget(!) och associerade det certifikatet till en besiktning som jag(!) hade gjort för fribordscertifikat ett halvår tidigare.
  Med sådana handlingar är det naturligt att runda sina överordnade och istället försöka göra det som man själv anser bäst för sjösäkerheten i den roll man har.
  Favoriserandet av ja-sägare är ett tecken på att något högre upp fungerar väldigt dåligt. F.ö. tror jag att det är symptomatiskt i samhället, det med ”värdegrund” som är stort i Transportstyrelsen likväl som i samhället används för att begränsa demokratin och åsikter, den fria tanken. Tolkningen av värdegrund görs godtyckligt för att utestänga synpunkter som inte gynnar en själv.
  Kommunikationen emellan ledningen och mellanchefer framstår som rena syföreningsmötena, med skvaller och rykten oftast helt utan substans. Man ska tycka bra respektive illa om rätt personer. De har en förmåga att samsas om inkompetens så att ingen kompetent kommer in och förstör deras rollspel, som fjärmat sig alltmer från verkligheten.

  • 'allå'allå'emliga armén

   Allvarligt, förklarar ett och annat om myndigheten i allmänhet och kanske Estonia-förfarandet i synnerhet.

   Håller helt med om att Sverige är en demokratur. Kanske också snart ett kalifat.

  • Sture Styman

   Välkomna till Sverigetunionen, fan vad korrupt det har blivit…

 • Anonymous

  Sedan har vi Färjerederiet. Som kör sitt eget race, helt utan kontroll av Transportstyrelsen. I Färjerederiets 65 färjor och avvikelsesystem (VHS) skulle Inspektörerna ha heltidssysselsättning flera år framåt. Att sedan färjorna skulle få körförbud kan knappast vara inspektörernas fel.

  Sverige är på väg i en kraftig utförsbacke. Väg, tåg och sjöfart verkar vara helt uppåt väggarna dåligt. Vi har inget försvar, men pengarna rinner ut ur statskassan fortare än de kommer in. 2013 var det år då det betalats in mest pengar till statskassan så skattesänkningarna har knappast haft påverkan. Vart tar pengarna vägen? Och varför blir allt sämre hela tiden?

  • Anonym

   Helt fel angående Färjerederiet.
   Deras fartyg besiktas på samma villkor som de privata redarnas fartyg.

   • Anonymous

    Nej. Om så vore fallet skulle Färjerederiet få verksamhetsförbud. Eller har Transportstyrelsen helt missat avvikelserapporteringen?

 • Sailor

  Varför allt detta gnäll? Delelegerar ni det nationella tonnaget behövs ni inte i Transportstyrelsen.
  PNF projektet som ni presenterat är värdelöst och er projektgrupp kommer aldrig reda ut det.
  Delegera allt omgående så kan era flygare och jurister tramsa vidare med annat.

 • Anonymous

  rätt åt er!

  • Kapten Haddock

   Vindarna kan vända…

 • Anonymous

  förtroendet för branchen är nu ganska lågt,någon måste göra något!!

 • Anonymous

  Det har varit legitimt och rent av poppis att peka finger åt Göteborg som ”de onda”, och övriga som ”goda”.
  Det handlar om olika syn på verksamheten, i en enfaldig individs ögon finns en sorts ondska på ena sidan, medan andra sidan erbjuder en trygghet, där man kan flyta runt i sockerlösning helt utan krav, man har sina bundsförvanter som aldrig blir ett hot så länge de inte känner sig hotade. Lojal eller illojal, det finns inget annat. De behöver lojala för att de helt enkelt riskerar sin status om de dras fram i rampljuset.

 • Anonymous

  Det Erik säger skulle han ha sagt under alla omständigheter. Allting kan vara helt taget ur luften, Erik är mycket skicklig. Föreställ er bara att allt är påhittat – skulle det göra någon skillnad? Med dessa ord och helt utan uppföljning är alla nöjda. Erik tänker sig in i vad han hade velat höra som en godsint åhörare, och så säger han det. Det är därför han har fått jobbet som bortförklarare.

 • Anonymous

  Först byggde man upp sig i Norrköping med sitt nya TS-palats.
  När det var klart hyrde TS-Adminstartionen in sig i Stockholm för att ha ett sattelitkontor, märk väl inte tillsynsverksamheten, utan HK. Detta drabbar overheadkostnaderna som aldrig ifrågasätts.
  Sen lägger man ned Göteborg (där 75 % av Sveriges rederinäring befinner sig)
  Så kan den Stockholmspendlande TS-eliten stå med sitt finger i luften och peka på Göteborg. Vadå sjöfartsstad…? det är faktiskt vi som bestämmer.

  • Anonymous

   Bästa vore att flytta hela Transportstyrelsen. Senegal tillhandahåller svensktalande personal till växel för taxiåkerier. Så det finns nog goda förutsättningar att flytta TS till Senegal. Kanske kan få Sida bidrag till flytten?

 • Kapten Lägervall

  Denna gång räcker inte en doktoranduppsats till för att beskriva komplexiteten i det bakomliggande faktorerna och besluten. Inte ens kapten Lägervall skulle ge någon klarhet med enstaka nålstick ur verksamheten sedan sekelskiftets början (2000-talets början).

  Bara för att ni skall få ett litet ben att bita i: om ett inspektionskontor läggs ned i Sundsvall och man skickar inspektörer från Gbg till Luleå i stället, kommer då inte kostnaderna att öka? Skall då den lilla men viktiga sjöfarten i Norrland bära sina egna kosrnader?

  Ovan är en ytterst liten del i sammanhanget, men den visar att på att en hel del argumentation rörande kosnader är felaktig och konstruerad. Det blir naturligtvis ohemula kostnadet som är svåra att debitera för vem som helst.

  Den ekonomiska modellen är inte genomtänkt men det lär klarna om en oberoende utredning genomförs.

  Lägervalls uppfattning är att en oberoende utredning bör genomföras med granskning från tiden innan 2003.

  En inspektörs värde borde efter att han eller hon blivit självgående beringa ett utvecklingsvärde om minst 3 – 7 mkr med grundläggande utbildningskategori borträknat.

  8 st…

  • Anonymous

   Utföranden av PSC generar inga pengar. Så att skicka en inspektör långväga för PSC blir ännu dyrare än lokalt. Då är det bättre att ”skjuta” på inspektionen och låta den ske i en annan hamn, helst en annan hamn än Sverige.

   Nej, vill man spara pengar så säg upp alla dyra chefer och anställ nya i ett billigare land. Indien kan säkert köra det via någon internetkabel.

 • Kapten Lägervsll

  Jodå. Lägervall har en aning om hur både PSC och tillsyn finansieras.

 • Nils A

  utan att kasta sten på någon …men vi kan ju alla vara verens att sjöfarten är snart slut i Sverige så att säga…Snart nog finns det ingenstans att värva folk ifrån til sjöfartsinspektionen..

 • Mats Isaksson

  Personer som är lyckligt omedvetna om sin egen inkompetens tillsätts. Personer som är mer begåvade och analytiska verkar obeslutsamma, och i inkompetentas ögon verkar de inkompetenta. På det inte kan påvisas tekniskt kan man glida in på det vagare begreppet ”social kompetens” – där finns det en del att hämta då många statliga chefer inte verkar förstå sina uppdrag.Tesen är vetenskapligt belagd. Förklaras kort i svenskspråkiga wikipedia
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger-effekten
  utförligt i engelska
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

 • Bengt-Arne BUrsöheim

  Efter över 30 år som redare, och därmed nära samarbete med fartygsinspektionen, genom åren många glada sammankomster, middagar, julklappar och besiktningar, med glada och hjälpsamma inspektörer, fram till för ett par år sedan när de flesta glada trevliga inspektörer slutar efterhand (undanknuffade?)nya skeppsbyggare kom i drift och ny 1/2 överinspektör tillsattes, började eländet, minsta lilla klagan på timdeb, arbetad tid kontra deb. så var man utfrösen, sista besiktningen gjordes av 8 inspektörer, 8:de inspektören från Stockholm så löste sig problemen,
  Även kallad rättshaverist offentligt ( skadestånd?) anställd personal får inte berättigade cert etc etc.
  Se SVT.
  Jag är nu en glad gammal redare som lagt detta bakom sig.,

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.