Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Haveri | Säkerhet

Fartyg nära kollidera med Helsingborgs hamn

Styckegodsfartyget Frigga var på väg mot pirarna i Helsingborgs hamn när VTS-centralen slutligen fick kontakt med bryggan.

– Vi lyckades avvärja en olycka. Fartyget hamnade i motgående körfält och var på väg rakt mot pirarna vid Helsingborgs hamn, säger Marco Svantesson, chef för Sound VTS.

Antigua & Barbudaflaggade Frigga, 4.216 dwt, var under fredagen på väg i sydgående riktning genom Öresund, men gick på fel sida om boj M4 utanför Helsingborg. Fartyget hamnade i fel trafikstråk och svarade först inte när sjötrafikinformationscentralen Sound VTS försökte få kontakt med bryggan.

– Vi vet inte vad som orsakade missen. Men när de väl svarade så agerade de omedelbart.

Frigga fortsatte söderut mot Rostock i Tyskland. Fartyget byggdes 1994 på holländska Ferus Smit. Hon befraktas av lettiska Astramar Transport medan Aquarius Shipmanagement, också baserat i Lettland, har tekniskt management.

En rapport har skickats till Kustbevakningen och till rederiet som avgör om händelsen ska utredas vidare.