Farstad säljer två ankarhanterare

Farstad Shipping säljer två ankarhanterare, Lady Gerda och Lady Cynthia, till en icke namngiven köpare för leverans i maj 2012. Fartygen byggdes 1987. Försäljningspriset uppges vara likvärdigt med fartygens bokföringsvärde.Farstad har under en kort period sålt fem av sina sju fartyg byggda på 1980-talet.