Brittisk flagg upphörde vid årsskiftet att vara en EES-flagg.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Sjöfartsstatistik

Färre fartyg godkända för sjöfartsstöd

För närvarande är 102 fartyg godkända för sjöfartsstödet, jämfört med 105 i slutet av 2020.

Antalet fartyg som för tillfället är godkända för det svenska sjöfartsstödet är 102 med en total dödvikt om 1,1 miljoner ton. I början av januari 2021 var antalet 101.

– Skillnaden mellan nu och inledningen av året är att produkttankfartyget Fure Vinga har tillkommit, säger Patrik Silverfjäll på Delegationen för sjöfartsstöd till Sjöfartstidningen.

Även EES-flagg

I slutet av år 2020 var antalet fartyg emellertid 105. I fjol blev det nämligen möjligt att bevilja sjöfartsstöd även för fartyg med en annan EES-flagg än den svenska. Breddningen till EES-fartyg trädde i kraft den 1 mars 2020. Att antalet vid senaste årsskifte reducerades till 101 var en konsekvens av brexit.

Brittisk flagg föll bort

– Under förra året hade vi sex fartyg med annan EES-flagg varav fem hade brittisk flagg, som upphörde vara en EES-flagga vid årsskiftet. Ett av de brittiska fartygen bytte till svensk flagg före årsskiftet och de övriga fyra förlorade rätten till stöd, förklarar Patrik Silverfjäll.

Av de 102 fartyg som nu är godkända för sjöfartsstöd har 101 fartyg svensk flagg och ett fartyg har maltesisk.