Fotograf: Sjösportskolan

Kategori: Utbildning

Får examinera klass 8

Sjösportskolan i Göteborg får examinationsrätt för fartygsbefäl klass 8 och maskinbefäl klass 8.

Hittills har Transportstyrelsen utfärdat examinationsrätten av fartygsbefäl klass 8 och maskinbefäl klass 8 till de två högskolorna, Chalmers och Linnéuniversitetet, som i sin tur har anlitat examinatorer på olika platser i landet. Nu har Sjösportskolan i Göteborg som första privatskola fått egen examinationsrätt för klass 8-befäl.

– Vi är väldigt stolta över att ha fått denna unika rättighet av Transportstyrelsen och ser det som en kvalitetsstämpel för hela vår verksamhet, säger Nina Nordström, kursansvarig och delägare, i ett pressmeddelande.

Myndigheten får kontroll

Nina Nordström förklarar för Sjöfartstidningen att Transportstyrelsen i och med att ge examinationsrätt för fartygsbefäl klass 8 och maskinbefäl klass 8 till Sjösportskolan får kontroll över upplägg och innehåll på kurserna.

– De vill kunna kontrollera och kvalitetssäkra upplägget på hela kursen. Så gör de för de flesta andra kurser, som ECDIS till exempel. Men för F-åtta och M-åtta har examinationsrätten legat hos högskolorna, även om de inte utför kurserna. Nu blir alltifrån tenta till hur man gör de praktiska övningarna och så vidare, kvalitetsstämplat av Transportstyrelsen. De har koll på hela processen och kan också hålla oss ansvariga för hela processen.

Breddar utbudet

Skolan är sedan tidigare godkänd av Transportstyrelsen och andra utbildningsorgan för yrkeskurser som Handhavande av snabba fartyg, Security Awareness Training (ISPS), AIS, Bridge Resource Management, ECDIS, GOC, ROC, Master of Yachts och specialbehörighet för tanklasthantering, samt även certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikaliefartyg, så kallad Tankerman.

– Det har varit vår långsiktiga önskan att vara en heltäckande utbildningsarrangör, att kunna erbjuda folk kurser från nybörjare till yrkestrafik och kunna bredda det utbudet. När det gäller fritidsbåtsbiten skulle jag vilja säga att ingen har så stor täckning som vi, men inom yrkestrafiken är det fortfarande vissa bitar som vi inte täcker. Men vi jobbar oss långsamt uppåt i nivå, säger Nina Nordström.