Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Specialfartyg | Hamn/Logistik

Extra isbrytare tas in

Den stränga kylan som lagt sig över landet innebär att isbrytarflottan förstärks ytterligare för att säkra vintersjöfarten. 

Till samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart krävs nu isbrytarassistans. Även Mälaren, Vänern och Kalmarsund stationeras nu av Sjöfartsverkets isbrytande fartyg, rapporterar Sjöfartsverket. 

Fortsätter i veckan

– Det finns inget blidväder i sikte under den kommande tiodygnsprognosen. Hela Bottenviken, Kvarken och norra Bottenhavet är nu isbelagt och istillväxten kommer att fortsätta under veckan, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Hjälp från Finland

Den fem starka isbrytarflottan förstärks nu med Sjöfartsverkets isbrytande arbetsfartyg Scandica (stationerad i Vänern sedan fredagen den 23 februari), Fyrbyggaren (stationerad i Mälaren) samt Baltica (stationerad i Kalmarsund från och med tisdag 27 februari). Även Finlands samtliga statsisbrytare har gått i tjänst. Från och med slutet av vecka 9 kommer även extra isbrytarkapacitet i form av isbrytaren Thetis att hyras in från det finska rederiet Alfons Håkans för att stötta den svenska sidan av Bottenhavet.

Fyra timmar

– Isläget innebär att det krävs assistans av isbrytare för att nå samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart. Det innebär i sin tur att sjöfarten bör förvänta sig något längre väntetider för assistans in och ut ur hamnarna. Målet är att medelvärdet för väntetiden på isbrytarassistans ska vara fyra timmar, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Restriktionerna skärps

Under den gångna helgen har en basränna brutits i Mälaren, från Södertälje till Västerås/Köping och under tisdagen bröts även ränna mellan Södertälje och Bålsta. Ångermanälven kommer att brytas av antingen Atle eller Ymer under inledningen av vecka 9, enligt Sjöfartsverket. Samtidigt skärps de befintliga restriktionerna i norra Bottenhavet. Sedan tidigare gäller restriktioner för sjöfarten på Bottenviken, Norra Kvarken, Ångermanälven, Bottenhavet, ostkusten ned till Karlmarsund, Vänern och Göta älv samt Mälaren.