Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Färjetrafik

Exceptionellt år för Viking Line

Verksamhetsomgivningen har varit extremt ogynnsam, konstaterar Viking Line i en sammanställning över verksamheten under coronaåret 2020.

”På grund av pandemin var verksamhetsomgivningen extremt ogynnsam och följaktligen blev de ekonomiska konsekvenserna för rederiet omfattande.” Detta är kontentan av ett pressmeddelande från Viking Line, där det åländska färjerederiet beskriver verksamheten under det gångna året.

Fyra i trafik

Av Viking Lines sju fartyg var endast fyra (Viking Grace, Amorella, Viking XPRS och Rosella) i regelbunden trafik på sina ordinarie linjer under 2020. Antalet passagerare minskade med 70 procent jämfört med året innan eftersom efterfrågan uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar.

”På kort tid förlorades i princip alla intäkter, emedan en stor del av kostnaderna var kvar”, uppger Viking Line vidare. Detta återspeglas i passagerarvolymerna, som under 2020 uppgick till 1,9 miljoner. Under 2019 var motsvarande siffra 6,3 miljoner. Av verksamhetens fyra delområden frakt, ruttresor, kryssningar och personbilar, förlorades i princip de tre sistnämnda.

Stor efterfrågan på fraktsidan

På de färjor som upprätthöll sin ordinarie trafik var emellertid kapacitetsutnyttjandet på fraktsidan högt, i synnerhet på linjerna Åbo–Åland–Stockholm och Helsingfors–Tallinn. Antalet fraktenheter var trots minskad trafik 126.000, jämfört med 133.940 året innan. Detta korrelerar enligt Viking Line med en stor efterfrågan på fraktkapacitet.

Personalens engagemang och lojalitet har varit beundransvärd och deras starka insatser under denna kärva tid är varmt uppskattade.

Jan Hanses, vd Viking Line

Enbart frakt inte tillräckligt

Åtgärder har inriktats på att säkra bolagets likviditet genom att anpassa kostnadsstrukturen samt genom att vidta olika finansieringsarrangemang. Rederiets affärsmodell är uppbyggd så, att enbart frakttrafik inte täcker de rörliga kostnaderna för driften, inte ens sedan bemanningen har sänkts till miniminivå.

– Inom sjöfarten har Covid 19-pandemin drabbat passagerarrederierna värst. Personalens engagemang och lojalitet har varit beundransvärd och deras starka insatser under denna kärva tid är varmt uppskattade. Viking Line kommer att komma stärkt ur detta. Vi förbereder oss nu för den tid som skall komma efter pandemin och ser fram emot att samhället så småningom ska kunna öppnas tack vare de vacciner som nu lanserats. Det är viktigt att vaccineringsprocessen genomförs snabbt och effektivt i de länder som vi trafikerar, så att man tryggt kan häva restriktionerna igen, säger Viking Lines vd Jan Hanses i pressmeddelandet.

Ljus i tunneln

Samtidigt betonar Viking Line att det går att skönja lite ljus i slutet av tunneln. Arbetet med att färdigställa nybygget Viking Glory pågår för fullt i Kina. 

– Den 26 januari firar vi sjösättningen av vårt nya fartyg Viking Glory. Under senhösten 2021 ska vi ta emot henne. Fartyget kommer att bli unikt och vackert såväl invändigt som till exteriören. Vi ser nu redan att det finns ett enormt intresse för henne och det är vi glada över. Hon ger oss en tro på framtiden, säger Jan Hanses.