Västra hamnen i Helsingfors.

Fotograf: Helsingfors hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Europas största passagerarhamn

Helsingfors hamn har under fjolåret passerat Dover i antal passagerare och är nu störst i Europa.

Helsingfors hamn uppger att hamnen under fjolåret blev Europas, och eventuellt hela världens, volymmässigt största passagerarhamn med 12,3 miljoner passagerare. Antalet passagerare ökade med 2,4 procent jämfört med året innan.

Tallinn ökar

Det var främst färjetrafiken till Tallinn som stod för den stora volymökningen. Under året reste nio miljoner passagerare mellan Helsingfors och Tallinn, vilket är drygt tre procent mer än 2016. Antalet passagerare på kryssningsfartyg ökade med närmare 17 procent till 478.000, vilket är rekord för hamnen.

Enligt hamnen är den ekonomiska betydelsen för staden stor. Årligen spenderar sjöburna passagerare drygt 805 miljoner euro i huvudstadsregionen. 

Färjetrafik mellan Helsingfors och Tallinn opereras året runt av rederierna Tallink, Viking Line och Eckerö Line. Dessutom upprätthåller Linda Line säsongstrafik med snabbfärja.

Enhetsgods

Godsomsättningen i Helsingfors hamn ökade med 14 procent och uppgick till 14,3 miljoner ton, varav 7,3 miljoner ton import och 6,9 miljoner ton export. Godset i lastenheter dominerade med 11,9 miljoner ton. Antalet TEU var 491.000, en ökning med närmare nio procent, och antalet lastbilar och trailers 587.000, drygt 11 procent fler än året innan.