Fotograf: Dusan Cvetanovic/Pixabay

Kategori: Politik

EU stoppar ryska fartyg

EU-länderna har godkänt ett femte sanktionspaket mot Ryssland, som bland annat innebär stopp för ryskflaggade fartyg att anlöpa EU-hamnar.

Det var efter avslöjanden om ytterligare ryska övergrepp i kriget mot Ukraina förra veckan som EU-kommissionen la fram ett förslag om ett femte sanktionspaket mot Ryssland. I fredags godkände EU-länderna förslaget. Det innebär bland annat att fartyg registrerade i Ryssland inte får lägga till i EU-hamnar, rapporterar nyhetssajten Europaportalen.

Tidigare har EU-parlamentet lämnat ett sådant förslag.

Gäller retroaktivt

Även ett förbud för lastbilar registrerade i Ryssland och Belarus att frakta varor till och från EU införs. Förbuden gäller retroaktivt från den 24 februari, då Ryssland invaderade Ukraina.

Undantag görs för transporter av bland annat livsmedel, läkemedel och humanitärt bistånd.

Ett annat område som omfattas av de nya sanktionerna är energi. Där införs ett förbud mot att köpa rysk kol till ett värde på runt åtta miljarder euro årligt för Ryssland. Förbudet kommer med en utfasningsperiod på 120 dagar för existerande kolkontrakt, enligt Europaportalen.

Tidigare förbud på import och export av vissa varor till och från Ryssland utökas. Det handlar bland annat om teknologier som är avgörande för rysk industri och som landet har svårt att få tag i från andra länder.

Förbud mot ryskkontrollerade fartyg utreds

EU fryser också tillgångarna helt för fyra ryska banker. Dessutom lägger EU till ytterligare 217 personer och 18 företag och organisationer på EU:s svarta lista med frysta tillgångar och inreseförbud.  

Samtidigt som det femte sanktionspaketet införs arbetar EU-kommissionen med att planera ett sjätte. Där finns frågan om sanktioner mot rysk olja med, och man utreder även om det är praktiskt möjligt att införa ett förbud på fartyg som inte är ryskflaggade men arbetar under rysk kontroll eller ägo att lägga till i EU-hamnar.

I ett gemensamt uttalande fördömer sjöfartsorganisationerna från Norge, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark, Estland, Litauen, Lettland, Finland och Storbritannien det krig som Ryssland har startat i Ukraina. Organisationerna ställer sig bakom det femte sanktionspaketet från EU och skriver att man är redo att stödja även ytterligare sanktioner, inklusive sådana som omfattar den marina sektorn.

– Vi, liksom flera av våra systerorganisationer, välkomnar att EU-länderna enas om tydliga sanktioner i syfte att så snart som möjligt få slut på kriget i Ukraina, säger Svensk sjöfarts vd Anders Hermansson i en kommentar till Sjöfartstidningen.