Fotograf: Wikipedia Commons/Wranzl

Kategori: Regelverk | Miljö | Politik

EU-fartyg ska förbjudas att ”strandas”

EU-parlamentet har röstat ja till förbjuda så kallad ”strandning” av fartyg i samband med upphuggning.

Fartyg som är flaggade i ett EU-land måste enligt beslutet i parlamentet under tisdagen återvinnas i anläggningar godkända av EU. Att ”stranda” fartyg där fartygen helt enkelt körs upp på en strand, innebär att arbetarnas hälsa och säkerhet riskeras samtidigt som den lokala miljön tar skada, framhåller parlamentsledamöterna.

Ska ses som en morot

– Det här är ingen attack mot Indien, Bangladesh eller Pakistan, de länder som i dagsläget tillämpar strandning, utan mot denna farliga och förorenande skrotningsmetod i sig, säger miljöpartisten Carl Schlyter, som lett parlamentets arbete med lagen och fortsätter:

– Den här lagen ska fungera som en morot för dessa länder att investera i ordentliga anläggningar för fartygsåtervinning, framför allt för att skapa säkra och miljövänliga jobb i deras länder.

Oklart när reglerna börjar gälla

Företag som arbetar med fartygsåtervinning måste också innesluta alla farliga material under hela fartygsåtervinningsprocessen och hantera dessa farliga material på ogenomsläppliga underlag med effektiva dräneringssystem.

Avfall som uppstår vid fartygsåtervinningen måste dokumenteras och får endas behandlas i avfallsåtervinningsanläggningar som är auktoriserade att ta hand om och hantera det utan risk för människors hälsa, och på ett miljöriktigt sätt.

Förordningen gäller för fartyg tidigast två år och senast fem år efter det att den har trätt i kraft (vilket sker 20 dagar efter det att den har publicerats i EU:s officiella publikation). Tidpunkten beror på när de EU-godkända anläggningarna tillsammans har en kapacitet att återvinna minst 2,5 miljoner ton lätt deplacement per år.

EU-länderna bestämmer själva om vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser.

Kommentarer

 • Don Cabrón

  Det är väl inte svårare än att man flaggar ”ut” innan skrotningen.

 • Anonym

  Precis min tanke…

 • FD Sjöman

  Det är ju bara att sälja till någon bulvan utanför EU innan den säljs till skrot.

 • Don Cabrón

  Detta kommer säkert att bli en lukrativ ”business” för kreativa affärsmän/redare

 • Anonym

  Bulvaner ansvänds redan idag så att de så kallade seriösa redarna ska ha rena papper. Och kan visa upp ett oskyldigt leende när deras nyss sålda fartyg skrotas på en strand i fjärran land, Inte visste vi vad köparna skulle göra med vårat fina fartyg !!!

 • Egen

  Smarta politiker ??? Eller. Man kan vara blåögd.

 • Anonym

  Ännu en lag som är enkel att kringgå

 • Kivimäki

  Nej det ska vara en skrotningspremie på fartyg precis som det var på bilar en gång i tiden ser nu hur det fungerar har själv några som är stående ingen premie då kan de stå kvar

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.