Kategori: Specialfartyg | Container | Hamn/Logistik

En epok går i graven

I över hundra år har Chiquitas egna bananbåtar i The Great White Fleet lossat bananer i Göteborg, men den 14 januari nästa år det slut – då anländer nämligen den sista bananbåten till Göteborgs hamn.

Orsaken är att bananerna från och med januari inte längre kommer att fraktas i egna dedikerade fartyg utan istället i konventionella containerfartyg, vilka lastas om i Bremerhaven. Därmed kommer de typiska bananbåtarna inte längre att anlöpa Göteborgs hamns containerterminal.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi tappar den här trafiken. Bananbåten har länge varit en symbol för hamnen och vår handel med andra länder, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Alltsedan den första bananbåten anlöpte Göteborg 1909 har Göteborgs Hamn hanterat distributionen av bananer till hela Skandinavien. Från och med 1945 började de första kylbåtarna användas, och ända fram till sekelskiftet lade bananbåtarna till vid Frihamnen inne i Göteborg. Därefter har Chiquita-fartygen lagt till i containerterminalen, där den sista bananbåten alltså kommer att anlöpa i januari.