Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag | Fartygsutrustning | Tank

Effektiva dagar på Donsö

Donsö Shipping Meet är över för den här gången. Både utställare och arrangörer är nöjda. 

– Det har varit jättebra, vi har fått träffa rätt personer. Folk som har något att säga till om, säger Bo Sköllermark på engineeringfirman MESAB.

Det är främst de förbokade snabbmötena, speed meetings, som mässans deltagare verkar mest nöjda med.

– Det är effektivt, det hade tagit månader att ringa runt och försöka boka möten med alla som vi träffat här, säger Anders Sjöström, vd på MESAB som hjälper rederier att beräkna och installera bland annat olika reningsutrustningar ombord i fartyg.

– Det som kommer här är scrubbbers, det är många förfrågningar om det nu och det kommer fler och fler tillverkare. Främst är det stora färjerederier med fartyg med stor installerad effekt som hör av sig. De förbrukar stora mängder bunker och då blir avbetalningstiderna ofta bara två till fyra år, säger Bo Sköllermark.

 Även Philip Chaabane på I-tech som promotar Selektope, ett ämne som enligt de prover I-Tech och färgtillverkare genomfört är effektivare än koppar i fartygsfärger för att förhindra påväxt på skroven, är inne på samma linje. 

 – Vi är här för att övertyga redare om att ämnet är effektivt, att det ger den prestanda de vill ha och är miljövänligt. Vi vill ha en fartygsägare som ställer upp med ett fartyg som vi får provmåla, säger Philip Chaabane.

Redarna drar

Det är alltså redarna och de som har något att säga till om på rederierna som är attraktionskraften.

– Det är det som är unikt med den här mässan, att redarna bjuder in kunder och leverantörer och säger att ”Vi vill snacka business”, säger Per Barkman från Sirius Shipping.

– Det görs affärer här, det gör det. Förra gången var det en här med en hjärtstartare och han fick nog sälja till alla här ute, säkert 50 fartyg, och det är bara ett exempel, säger Dick Höglund på Terntank.

Eftersom Donsö ligger 40 minuters resa med inchartrad båt ut från Göteborg där de flesta mässdeltagare bor på hotell skulle mässan kunna betraktas som avlägsen men det hörs på snacket redan i lämmeltåget upp från hamnen på morgonen att deltagarna tycker det är speciellt att vara på mässa ute i skärgården.

– Det blir en lång dag men med middagen här ute på kvällen den första dagen blir det en helhet som funkar bra, säger Per Barkman.

– Vi hade dukat till 809 personer på middagen och det var högst ett tiotal platser som var lediga, säger Dick Höglund.

Åter 2015

Totalt fanns över 160 utställare på plats och över 50 rederier var representerade.

Nästa mässa på Donsö blir om två år, september 2015. Det är redan klart och då ska fokus breddas.

– Det här är inte bara Donsörederiernas mässa, vi har redan flera andra rederier men nästa gång hoppas vi att vi ska ha ännu fler. Kanske några från Finland, Danmark och Norge, säger Per Barkman.