Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik

E-handeln ingen hit för sjöfarten

E-handeln kan leda till att varutransporterna totalt sett minskar, vilket skulle gynna klimatet. Men än så länge finns inga siffror som visar att så är fallet. Och sjöfarten får bara en liten del av transporterna.

E-handeln ökar och därmed godsflödena mellan kontinenterna, från europeiska lager till Sverige och inom Sverige.

Men för sjöfartens del innebär inte e-handeln några stora volymökningar. Det framgår av Trafikanalys slutrapport ”Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?” som presenterades på måndagen.

Flygfrakt

Rapportens projektledare Camilla Hållén bekräftar att mycket av e-handelns långväga transporter går med flyg.

– Slutkunderna handlar ju ofta direkt från lager på en annan kontinent, till exempel från Wish eller Amazon och vill ha en snabb leverans. Det handlar då om ganska små försändelser.

Är det i stället en traditionell butik eller ett e-handelsföretag i Sverige eller på kontinenten som handlar varor från samma lager eller direkt från en leverantör på en annan kontinent, handlar det i stället om ganska stora volymer.

– Det kan vara kläder eller andra varor som ofta inte ska ut i butiken eller på e-handelssajten förrän nästa säsong. Då transporteras godset med sjöfart. Det är en tydlig skillnad mellan butikernas och privatkundernas behov av snabba leveranser, konstaterar Camilla Hållén.

Från Europa

De europeiska eller svenska e-handelsföretagen transporterar inte sällan varor som ska till svenska kunder vidare med sjöfart. Så länge slutkunden inte handlar själv direkt från lager på andra sidan jorden får alltså sjöfarten del av godsvolymerna som e-handeln genererar. Trots det skriver Trafikanalys att det troligen är en mycket liten del av e-handlen som går till sjöss. 

Genom Sverige är lastbil det absolut vanligaste transportmedlet för e-handelns gods.

Fler baksidor

Av rapporten framgår också att kundernas krav på snabbhet motverkar miljöbesparande åtgärder som ruttoptimering och ökade fyllnadsgrader. Dessutom är e-handlade varor mycket ofta ineffektivt förpackade med mycket luft i kartongerna.

Ytterligare en miljöförsämrande effekt av e-handeln är att många kunder returnerar sina köpta varor. I synnerhet gäller det kläder och skor.

Intermodalt

Trafikanalys föreslår att intermodala transporter genom Sverige stimuleras för att i möjligaste mån föra över det vägtransporterade godset till järnväg och sjö. I rapporten hänvisas bland annat till en av Trafikanalys tidigare rapporter (En breddad ekobonus. 2019:1) i vilken de föreslår ett ekonomiskt stöd till intermodala godstransporter, en sorts ekobonus, dock inte specifikt för e-handel och heller inte specifikt riktat mot sjöfart.

Breddad ekobonus

Idén med en breddad ekobonus är att de företag som ansöker om stöd, enskilt eller flera i samverkan, får formulera sina transportupplägg och bli bedömda av staten som beslutar om vilka som ska få stöd.

I viss mån skulle, enligt Trafikanalys, ett sådant ekobonussystem kunna liknas vid ett offentligt upphandlingsförfarande. Men med den skillnaden att det skulle ges större utrymme för marknaden att föreslå intressanta transportupplägg som har utsikter att nå kommersiell lönsamhet.

Att ekobonusen riktad till sjöfarten hittills inte kommit särskilt många rederier till del framkommer dock inte i Trafikanalys förslag om breddad ekobonus på sikt.