Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Juridik

Dubblar svavelkontrollerna

Dubbelt så många kontroller av fartygens bränsle för att få fatt på svavelfuskare, det är Transportstyrelsens mål för 2015.

– Vi kommer att fördubbla antalet kontroller för att kunna kontrollera efterlevnaden av seca-direktivet, berättar Anna Petersson, miljöchef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, för Sjöfartstidningen.

– Efter det kommer vi utvärdera och se hur det har gått.

Kan lockas att bryta mot reglerna

Sedan årskiftet, då seca-direktivet infördes, måste rederierna driva sina fartyg på bränsle med max 0,1 viktprocent svavelhalt. Därför måste de flesta byta till olika typer av lågsvavliga bränslen – till exempel marin gasolja, LNG eller metanol. Men detta är dyrt. Därför ser Transportstyrelsen en risk i att rederier kan lockas av att bryta mot reglerna om risken att åka fast är liten.

– Därför är det viktigt med en verkningsfull och effektiv tillsyn av både svenska och utländska fartyg som trafikerar svenska vatten, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Verktyg för snabbanalys

Kontrollerna görs främst via dokumentationskontroller och bränsleprover. Men nu har Transportstyrelsen även inlett en upphandling om att köpa in handhållna mätare som kan ge en snabbanalys av bränslet direkt ombord på fartyget.

Vid sidan av att kontrollerna utökas har Transportstyrelsen också skickat in en förfrågan till Näringsdepartementet om att införa ett effektivare sanktionssystem för de som överträder svavelhalten.

Det ska inte löna sig att fuska

– Sanktionerna har funnits hela tiden, men de är enbart straffrättsliga. Vilket innebär att det oftast utdöms dagsböter till de ansvariga personerna, säger Anna Petersson.

Istället vill Transportstyrelsen se administrativa sanktionsavgifter mot företagen.

– Så att det verkligen inte lönar sig att fuska.

Den frågan utreds för tillfället på Regeringskansliet.

Läs mer om svavelkontroller och hur det görs med hjälp av en så kallad ”sniffer” i Sjöfartstidningen nr 1/2015 som landar i prenumeranternas brevlådor från och med 23 januari.

Kommentarer

 • Ove Germundsson

  Varför gäller inte samma regler inom EU:s alla hamnar? Kommer man västerifrån in mot Gibraltar är det alldeles gult över land pga svavelföroreningar från sjöfarten.

 • the Man

  Tror inte det finns handhållna mätare som kan ge snabb analys på bränslet endast på avgaserna och då blir det ett nytt problem ”båtsmans stol och up i det blå”

  • Adam Bergman

   Hej the Man,
   I detta fallet går jag på vad Transportstyrelsen faktist hävdar. Så här skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande: ”Dessa handmätare ska användas på plats ombord på fartyget och ger en snabbanalys av oljeprovet.” Något som även Anna Petersson har sagt till mig i telefon.

   Och det tolkar jag då som att det går att få en analys av bränslet. Så förhoppningsvis slipper inspektörerna svinga upp sig i en båtsmansstol varje gång de besöker fartygen…

   • Ingvar Bergman

    Har man på Transportstyrelsen lite hum om vad som skeppas ut och in i Östersjön, kan man ganska snart ringa in potentiella fuskare. Det går väl att samarbeta med VTS:n i Malmö för att se vad som är i antågande? Kommer det t ex en panamaxbulker på lätten genom Sundet och skall till någon baltisk hamn och lasta gödning, så kan det vara läge för en kontroll. Alla containerfeeders och Ro/Ro tonnage i short-sea inom SECA behöver man bara stickprovsvis kontrollera. Den i SECA ankommande trafiken kan man vänta med att kontrollera tills man är till kaj och behöver knappast någon båtmansstol. Jag antar att överenskommelser mellan SECA-staterna har träffats, så att inspektörer kan åka in och ut i hamnarna eller lämna över kontrolluppdraget till inspektörer i fartygets ankomsthamn

  • Anonymous

   Ganska lätt att googla! Portabla svavelhalts mätare finns…

   • the Man

    Ja från 1,0 till 5 % med +- 0,1% men dom är inte portabla ner på 0,0 till 0,1 % +-0,01%

  • Anders H

   Mätning av avgaserna kan snabbt ge en klar indikation på vilket bränsle som används. Det är bara att se på förhållandet mellan COx och SOx. Ett exempel på mätare är Testo 350 som är relativt portabel (men kanske inte direkt handhållen).
   Detta ”stickprov” är tillräckligt för att ta ett oljeprov och skicka till labratorie.
   Men jag är enig med Ljan om att dessa upphandlingar skulle varit klara för länge sedan…

 • Ljan

  Startat en upphandling – borde man inte gjort det redan så att det var klart att använda 2015?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.