Fotograf: Trafikverket

Kategori: Hamn/Logistik | Container | RoRo

Dubbelspåren över älven i drift

Från och med i dag måndag trafikeras dubbelspåren över Göta älv i Göteborg.

Södra Marieholmsbron stod klar i mars i år, samtidigt började Trafikverket renovera Norra Marieholmsbron. Renoveringen är nu klar och från och med i dag finns två spår över älven.

– Utbyggnaden av Hamnbanan är ett av de viktigaste projekten för att öka godstrafiken i Sverige i dag och en förutsättning för att Göteborgs Hamn skall kunna växa, säger Svante Jonsson, projektledare för Hamnbanan på Trafikverket i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Kombinationen sjöfart och tåg är det mest effektiva transportsättet sett både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Fler tåg

I nuläget trafikeras Hamnbanan med 70 tåg per dygn. När de planerade etapperna är utbyggda innebär den utökade kapaciteten att det är möjligt att trafikera med 160 tåg per dygn.

– En dubbelspårig Marieholmsbro och Hamnbana är väldigt viktigt för godstransporterna till hamnen. Redan i dag kommer över hälften av containrarna till hamnen med järnväg i stället för med lastbil. Framöver kommer antalet tåg att öka ännu mer, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn.

Delfinansierat

Södra Marieholmsbron skulle enligt den nationella planen börja byggas först 2018. Men för att skynda på bygget delfinansierades bron av Göteborgs stad, Göteborgs Hamn, Västra Götalandsregionen och AB Volvo. De gick tillsammans in med 315 miljoner kronor. Göteborgs Hamn satsade 85 miljoner kronor. Projektet är även delfinansierat av EU.

Fem etapper

Utbyggnaden av Hamnbanan består av fem etapper, inklusive Södra Marieholmsbron. De två första, Södra Marieholmsbron och Kville Bangård är klara. Fyra av etapperna finns med i Trafikverkets nationella plan. Den femte etappen är mellan Kville Bangård och Eriksberg. Bedömningen är att den sista etappen kommer att behövas så småningom, men att de fyra första ger en tillräcklig ökning av kapaciteten tills vidare.