Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Stabilt Viking Line-år

Viking Line noterar ökning på Finska viken men en liten minskning i det totala antalet passagerare under 2016.

Under år 2016 var det totala antalet resenärer med Viking Lines fartyg 6,5 miljoner, vilket innebär en minskning med 1 procent jämfört med 2015. Minskningen uppges till stor del bero på omfattande dockningar av fyra fartyg under året.

Antalet personbilar ökade med 5 procent på samtliga rutter till drygt 682.100. Fraktvolymerna minskade med 1 procent till drygt 131.900 enheter.

Extraturer till Tallinn

Under högsäsongen juni till augusti reste närmare 2,3 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg. Under den absoluta högsäsongen utökades antalet avgångar på rutten Helsingfors–Tallinn, då Gabriella och Mariella i likhet med tidigare somrar gjorde dagskryssningar till Tallinn i stället för att ligga i hamn i Helsingfors över dagen.

Viking Line uppger att efterfrågan på kryssningar har fortsättningsvis i allt högre utsträckning riktats till Estland, vilket tenderat att minska efterfrågan på de långa linjerna mellan Finland och Sverige.

Plus och minus

En tillväxt på 1,6 procent noterar Viking Line på linjen Helsingfors–Tallinn, där antalet passagerare var drygt 2 miljoner.

På linjen Mariehamn–Kapellskär ökade antalet passagerare med 1,9 procent till drygt 700.200.

Antalet passagerare på kryssningarna med Viking Cinderella från Stockholm till Mariehamn har minskat med 3 procent jämfört med 2015. Minskningen beror främst på att fartyget har varit uthyrt till utomstående aktörer i större utsträckning än året innan.

Ökat intresse

– Vi ser ett ökat intresse från företag och organisationer att chartra hela Viking Cinderella för en kortare eller längre period. Det motsvaras bland privatresenärerna av att allt fler lockas av våra special- och temakryssningar med inriktning på till exempel mat, träning, klassisk musik och exklusiva drycker. Trenden är helt enkelt att man vill umgås med likasinnade i en trivsam miljö i världens vackraste skärgård, säger Tapani Kauhanen, marknadsdirektör och vd för Viking Line Skandinavien.

Stabil marknad

Den finska marknaden beskrivs som stabil trots ett svagt konjunkturläge. Även den svenska marknaden har varit stabil, men har bland annat påverkats av omfattande konkurrens både i land och på Östersjön.

Den ryska resemarknaden har åter stabiliserats och uppges nu visa en lovande återhämtning. Resandet från Baltikum har vuxit och är knutet till den lokala ekonomins tillväxt och kan sammantaget betraktas som växande. De internationella marknaderna har fortsatt att visa tillväxt och här ses en potential till ett ökat resande på längre sikt, uppger Viking Line vidare i ett pressmeddelande.

Tillförsikt

– Det är med tillförsikt vi ser på år 2017 som blir ett spännande år med många nya möjligheter. Vi har stor respekt för omvärldsfaktorerna och hur de kan komma att påverka resandet på våra marknader, men vi är övertygade om att intresset för sjöresor kommer att bestå, kommenterar vd Jan Hanses.

Viking Line har sju fartyg i sin trafik.