Kategori: Miljö | Regelverk | Skeppsbyggnad

DNV: Biogas och atomdrift möjliga alternativ för att reducera CO2

Om inget görs kommer CO2-utsläppen från sjöfarten att ha dubblerats 2050, enligt en studie från Det Norske Veritas. Även om man lyckas halvera utsläppen fram till 2050 så räcker inte det eftersom den relativa andelen av sjöfartens utsläpp kommer att öka när andra industrisektorer blir bättre.

– Om sjöfarten skulle få krav på sig att nå utsläppsnivåer 2050 som är i linje med 2-gradsmålet så måste vi göra mer än att stabilisera utsläppen på dagens nivå, säger Magnus Strandmyr Eide på DNV.

– För att nå målet om max två graders uppvärmning måste sjöfartssektorn reducera utsläppen med 60 procent jämför med i dag.

DNV ser två huvudsakliga möjligheter: antingen att tillåta atomdrift eller att skapa finansiella incitament för biobränslen. Man tillägger dock att det kan finnas andra alternativ, till exempel teknologi som idag är mycket kostsam eller obeprövad, eller tekniska genombrott som ännu inte kan identifieras men som kan förväntas komma. Enligt DNV borde biogas vara huvudspåret.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.