Fotograf: Timberbridge / Mikael Pilstrand

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk

Djupet återställt i Varbergs Hamn

Problem med vallar på botten till följd av intensiv trafik gjorde att Sjöfartsverket för en tid sedan reducerade ledgångsdjupet i Varbergs innerhamn. Genom ett så kallat ramningsarbete har nu djupet återställts. 

Förutom att Sjöfartsverket reducerade innerhamnens ledgångsdjup krävde man åtgärder för att återställa ledgångsdjupet till dess ursprungliga värden. 

Detta medförde att hamnmyndigheten i Varberg tvingades utföra ett så kallat ramningsarbete som fick godkänt i början av oktober, och därmed återställdes också ledgångsdjupet.

Enligt ett pressmeddelande från HallandsHamnar kvarstår ett mindre problem vid den så kallade talloljekajen där det finns skrotrester på botten. Där kommer hamnmyndigheten att gräva ur botten med hjälp av en grävmaskin med lång arm och sedan rama även detta område. 

Eftersom det området är mycket begränsat och inte trafikeras av större fartyg så valde dock ändå Sjöfartsverket att godkänna det nya ledgångsdjupet. Förutsättningen är att Varbergs Hamn kan garantera ett minsta djup på 8 meter vid medelvattenstånd samt att området kontrolleras med hjälp av ramning minst två gånger per år. 

Dessa rutiner är nu på plats och enligt HallandsHamnar kommer Varberg därmed att kunna garantera service i innerhamnen framöver i nivå med vad kunder och marknaden kräver.