Kategori: Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart | RoRo

DFDS beställer nytt

DFDS tecknade nyligen avtal med kinesiska varvet Guangzhou Shipyard International för leverans av två ro-pax fartyg med levereras under 2021.

Bakgrunden till beställningen uppges vara en fortsatt växande marknad i Östersjön. DFDS har i dag sex linjer som trafikerar Östersjön. De båda fartygen får en kapacitet på vardera 4.500 längdmeter för frakt- och passagerarfordon samt 600 passagerare. Rederiets största fartyg i Östersjön i dag har en kapacitet på 2.800 längdmeter. 

– Avsikten är att de ska sättas i trafik på enav våra linjer mellan Karlshamn – Klaipeda eller Kiel – Klaipeda men eftersom det är tre år till leverans är det i dagsläget svårt att säga var de blir placerade. säger Lars Malmström, platschef på DFDS Shipping division i Karlshamn i ett pressmeddelande.

Fartygen blir 230 meter långa, 31 meter breda och kommer att ha ett djupgående på 7 meter. Investeringen uppgår till över 2,5 miljarder kronor. Leverans planeras till första och tredje kvartalet 2021.