Fotograf: DFDS Seaways

Kategori: RoRo | Passagerarsjöfart

DFDS stuvar om i Östersjötrafiken 

Rysslandstrafiken minskar medan trafiken till Östersjöländerna ökar – det gör att DFDS nu genomför ett antal förändringar i regionen.

I ett börsmeddelande uppger det danska rederiet att trafiken mellan Tyskland och Ryssland har gått sämre än väntat. Det gör att man från och med juni minskar kapaciteten på den trafiken från två fartyg till ett fartyg. 

Istället sätts ett av fartygen in på en ny fraktlinje mellan Travemünde och Klaipeda, där man märkt ett ökat behov när det gäller intermodala transportlösningar som kombinerar fartygs- och järnvägstransporter. 

Samtidigt meddelar man att behovet av frakttjänster mellan Sverige och Östersjöländerna fortsätter att vara starkt. För att öka kapaciteten på linjen Karlshamn-Klaipeda kommer man därför att flytta tonnage mellan Karlshamn-Klaipeda och Kiel-Klaipeda under sommaren. Exakt hur detta tonnagebyte ska gå till är ännu inte känt.   

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.