Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Det tillfälliga sjöfartsstödet förlängs

Regeringen förlänger det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet till och med den 30 september 2021.

I juli 2020 beslutade regeringen att införa det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin. Nu förlängs alltså stödet till den 30 september, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

”En viktig del”

– Coronapandemin har drabbat färjetrafiken till och från Sverige hårt. Det tillfälligt anpassade stödet är en viktig del i att säkra en stark svensk sjöfart även efter krisen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Förlängningen innebär att stöd ges för sjömän på passagerarfärjor som tillfälligt tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning. Berörda rederier kan fortsatt ansöka om stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket.

65 miljoner kronor

Hittills har regeringen via Delegationen för sjöfartsstöd stöttat drabbade rederier med 65 miljoner kronor genom det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet.

Regeringen har sedan juli 2020 förlängt stödet en gång. Nu förlängs det en andra gång, denna gång alltså till den 30 september 2021. 

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar beskedet om en förlängning.

– Även om vi naturligtvis hoppas på att samhället snart ska kunna lägga pandemin bakom sig så är vi realistiska och kan konstatera att det finns en osäkerhet kring hur snabbt olika länder kommer att öppna upp sina gränser och möjliggöra resande mellan länder. Visa av erfarenhet har samhället också drabbats av bakslag och rekommendationerna från myndigheterna är ju fortfarande att vi ska vidta försiktighetsåtgärder, säger Anders Hermansson, vice vd på Svensk Sjöfart, i en kommentar på organisationens hemsida. Han fortsätter:

– Den nu beslutade förläggningen av det tillfälliga sjöfartsstödet är därför en viktig åtgärd om verksamheterna inte kan öppna upp i den takt som jag tror att vi alla nu hoppas på. I förlängningen behövs även ytterligare åtgärder för att stärka den svenska sjöfarten, både för att få till stånd mer sjöfart och förbättra förutsättningar för den hållbara svenska sjöfarten.