Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Hamn/Logistik | Folk/företag

”Det är helt oacceptabelt”

Under torsdagen arrangerade Göteborgs Hamn den årliga Hamndagen där konflikten i containerterminalen låg som en blöt filt över stämningen.

– Hamnen har vuxit under lång tid och det har alltid funnits små gruskorn i maskineriet. Men nu är det värre än någonsin.

Så inledde Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt Hamndagen på Göteborgsoperan. Han syftade så klart på konflikten mellan arbetsgivaren APM Terminals och Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i containerhamnen.

– Jag är bedrövad över att några få har möjlighet att ställa till med så stora problem för så många. Men regeringen utreder det nu och jag ser fram emot ny lagstiftning och nytt regelverk så att vi kan slippa liknande saker i framtiden.

Satsar mer än 5 miljarder

Göteborgs Hamns Hamndag anordnas varje år. Hamnen bjuder dit kunder och andra inblandade i hamnverksamheten. Förutom att tala om konflikten försökte Magnus Kårestedt även belysa de stora satsningar som skett och som är på gång i hamnen just nu.

– Vi har satt undan 5 miljarder kronor över en tioårs period för investeringar, plus pengar som kommer behövas för fördjupningen av farleden.

”Av största vikt”

Fördjupningen av farleden är en av de viktigaste och största satsningarna i hamnens historia, enligt Magnus Kårestedt. Hamnen vill genomföra den för att kunna konkurrera om de största containerlinjerna även i framtiden.

– Den är av största vikt eftersom vi vill kunna erbjuda linjer mellan Göteborg och Asien, sa Magnus Kårestedt.

Projektet om att fördjupa farleden kom dock inte med i första utkastet till Trafikverkets nationella plan som presenterades tidigare i år. Men enligt Magnus Kårestedt har de inte gett upp ännu. Han hoppas fortfarande att projektet ska komma med efter att Trafikverket fått in remissvar.

Flera stora projekt

Förutom födjupningen är flera andra projekt igång eller i planeringsstadiet. Bland annat LNG-bunkringsstationen som ska byggas i Energihamnen, Amerikaskjulet och Stigbergskajen som ska bli den nya kryssningskajen och containerterminalen som planeras i Arendalsviken.

Hamnen hade även bjudit in Olaf Merk som talare. Han fick titeln logistikexpert och arbetar på International Transport Forum inom OECD. Han har bland annat genomfört en studie kring Göteborgs hamn och hur framtidens shippingbransch påverkar hamnen.

Bland annat ser han att det finns utmaningar med fler och större containerfartyg.

Fördjupningen nödvändig

– Det innebär att distributionen av arbete blir väldigt låg. Ena dagen kommer ett stort fartyg in. Då krävs mycket personal och det sker mycket i hamnen. Men nästa dag är fartyget borta igen och verksamheten trappas ner.

Enligt honom är det av yttersta vikt att hamnen får till stånd en fördjupning av farleden.

– Det står väldigt klart att utan en fördjupning av farleden kommer Göteborgs Hamn inte kunna konkurrera om de stora containerfartygen och direktlinjerna till Asien.